Gå til sidens hovedinnhold

Alt OK med Evenes

Artikkelen er over 3 år gammel

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett slår fast at alt er ok med kostnadene ved å bygge opp flystasjonen på Evenes.

Dermed bekrefter regjeringen i budsjettforslaget det samme som forsvarsministeren forsikret om i Stortingets spørretime tidligere i uken; Det er ingen vesentlige endringer i kostnadsbildet.

Da det i 2016 ble besluttet at Evenes skulle overta for Andøya som base for de maritime patruljeflyene, ble det stilt spørsmål om det økonomiske beslutningsgrunnlaget for dette.

Ikke vesentlig endring

Utenriks- og forsvarskomiteen la derfor til grunn at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017 hvis det skulle fremkomme vesentlige endringer sammenlignet med grunnlaget for beslutningen.

En slik endring i økonomien har imidlertid ikke fremkommet, kunne regjeringen slå fast torsdag.

Andøy får penger

De negative konsekvensene for Andøya-samfunnet har blitt beskrevet som store som følge av den kommende nedleggingen av basen for patruljeflyene.

Andøy kommune har derfor søkt om 150 millioner kroner i ekstraordinære statlige omstillingsmidler over en periode på seks år. Dette blir delvis innfridd.

Regjeringen foreslår å gi 15 millioner kroner mer i omstillingsmidler til Andøy kommune i år som kompensasjon for nedleggelsen av Andøy flystasjon.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett plusser regjeringen 15 millioner kroner på startbevilgningen på 5 millioner kroner, som ble gitt i statsbudsjettet for 2017.

Til sammen 80 millioner

– Staten tar samfunnsansvar for lokalsamfunn og regioner som rammes av statlige omorganiseringer som fører til stor reduksjon av aktivitetene. Nedleggelsen av Andøy flystasjon fra 2020 vil gi et behov for omstilling og framvekst av nytt næringsliv. Regjeringen vil legge til rette for at kommunen skal ha gode forutsetninger for vekst og trygge arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han varsler samtidig at regjeringen er innstilt på å øke potten til omstillingsarbeid i kommunen til totalt 80 millioner kroner i årene fremover.

Sanner mener Andøy har store muligheter blant annet innen havbruk og fiskeri, reiseliv og romteknologi.

Kommentarer til denne saken