Energibransjen, transport- og finansnæringene i Nord-Norge får ikke lenger nyte godt av lavere arbeidsgiveravgift.

Før helga kom meldingen fra Finansdepartementet om at regjeringen foreslår å utvide ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til å gjelde 31 i kommuner fra Trøndelag og sør til Aust-Agder, og til å innlemme skipsbyggingsindustrien i ordningen, mens store og tunge bransjer i Nord-Norge får en ekstraregning på mellom en og en og halv milliard kroner.

Utfordring

Sverre Mogstad, stabssjef i Nordkraft, forteller at for deres vedkommende vil en økning av avgiften fra 6,4 til 14,1 prosent, representere en merutgift på 8,5 millioner kroner i året.

– Det vil si en økning av arbeidsgiveravgiften fra 5,2 millioner nå, til 13,7 millioner kroner.

Han legger ikke skjul på at en slik ekstraregning vil være en betydelig utfordring for et selskap som allerede sliter økonomisk, og sier at de naturligvis håper veldig på kompenserende tiltak – selv om de ikke har vært med i noen diskusjon om slike.

Endringene i avgiften forklares med nye retningslinjer som er vedtatt i EU.

– Ansvarsfraskrivelse

Stortingsrepresentant Helga Pedersen (A) fnyser over det hun mener er ansvarsfraskrivelse, når kommunalminister Jan Tore Sanner viser til at de nye retningslinjene ble vedtatt av EU mens den forrige regjeringen fortsatt hadde styringen.

– En måned etter valget opplyste finansminister Siv Jensen til Stortinget at det var usikkerhet om hvilke sektorer som risikerte å måtte gå ut av ordningen.

– Dersom det var «usikkerhet» på det tidspunktet, er det åpenbart at regjeringen hadde et handlingsrom den kunne operert innenfor. Det har den ikke gjort, mener Pedersen.

At regjeringen varsler at de vil komme tilbake med eventuelle kompenserende tiltak, kommenterer hun slik:

– Oppsiktsvekkende

– Vi må forvente at slike kommer. Jeg finner det derfor oppsiktsvekkende at regjeringen ikke allerede har fått avklart hvilke kompenserende tiltak som kan iverksettes i forhold til de 42.000 arbeidsplassene som kan bli berørt av endringen.

Det er noe som også fylkesrådsleder Tomas Norvoll (A) er opptatt av, og som får hans «næringsminister» Arve Knutsen (KrF) til å betegne arbeidet som er gjort, som dårlig politisk håndverk.

– Situasjonen er veldig uoversiktlig, sier Norvoll.

– Ingen av de som er berørt var forberedt på det som kom. Ikke engang NHO i Nordland var informert, påpeker Knutsen.

Utenlandske trailere?

Tomas Norvoll sier at han forventer at økte utgifter blir kompensert krone for krone, og at omleggingen ikke resulterer i at det blir mer penger til statskassa.

Han understreker at han ikke har noe imot at ordningen er utvidet.

– Det vil bare gjøre den mer robust, men det blir feil dersom det resulterer i at en milliard blir flyttet fra nord til sør, sier han.

Når transportnæringen får redusert sin konkurransekraft, bekrefter både Pedersen og Norvoll at det kan resultere i flere utenlandske trailere på norske veier.

– Vi må derfor håpe at det kommer opp gode ordninger som kompenserer for den økte avgiften.

– I motsatt fall vil dette kunne være en stimulans til andre som vil ta transportoppdrag i Nord-Norge, sier Norvoll.