– Det beste hadde nok vært om dagens sykehus hadde blitt jevnet med jorden.

Med denne innledningsreplikken tok informasjonssjef Tor Øydvin ved Universitetessykehuset Nord-Norge (UNN) stortingrespresentant for SV, og årets 1. mai-taler i Narvik, Heikki Holmås, med på en rundtur ved Narvik sykehus mandag. Holmås fikk se et sykehus der forfallet fremstod som massivt.

Lekkasjer, uhygieniske toaletter, brannfeller og lokaler som må stenges var blant det medlemmet av Stortingets finanskomite fikk se.

Etter rundturen ved sykehuset sa Holmås seg glad over at UNNs informasjonssjef tydelig sa at en utbedring av forholdene i Narvik stor øverst på universitetssykehusets prioriteringsliste.

– Det jeg har sett i dag viser at vedlikehold av offentlige bygg i Norge har vært forsømt. Dette gjelder helt klart også her i Narvik.

Heikki Holmås ble informert om at det umiddelbart må gjøres strakstiltak ved sykehuset for mer enn 100 millioner kroner bare for å gjøre sykehuset sikkert. I tillegg må det brukes mange hundre millioner kroner enten på å rehabilitere sykehsuet, eller å bygge nytt. Et nybygg vil antagelig beløpe seg til 800 millioner kroner eller mer.

Om dette ville kvalifisere til en ekstrabevilgning fra sentralt hold, hadde Holmås mandag liten formening om.

– I utgangspunktet har helseforetakene sine rammer å holde seg innenfor. Ekstrabevilgninger er noe som hører innn under helseministeren, men jeg vil ta med meg det jeg har sett her og dele det med mine kolleger på Stortinget, sa Heikki Holmås til Fremover mandag.