Nå ber hun de regionale helseforetakene vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer – eventuelt redusere perioden de er stengt.

– Gravide og fødende skal sikres tilbud av god kvalitet og kontinuitet, også i sommer, sier Brustad.

God kvalitet

Hun har startet arbeidet med en helhetlig strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

– Et av de mest sentrale målene er å sikre gravide og fødende et tilbud av god kvalitet og kontinuitet.

Ministeren opplyser at hun tidligere har fått informasjon om at alle de gravide som er berørt av sommerstengning har fått beskjed om dette og om hvor fødselen skal finne sted.

– De fødende jeg har møtt i Nord-Norge denne uken opplyser at slik informasjon ikke er mottatt. Dette er ikke i tråd med det behovet for informasjon og forutsigbarhet som gravide og fødende har, sier Brustad.

Tirsdag kveld møtte hun Narvik-kvinnene Eva Vassdal og Anita Michaelsen i Bodø. Cirka 25 kvinner har termin mens fødeavdelinga i Narvik holder stengt mellom 13. juli og 13. august. I Bodø lovet Brustad at hun skulle gi tilbakemeldig i løpet av uka.

Redusert sommerstengning

– Det skal ikke være økonomi alene som begrunner sommerstengning. Men jeg er kjent med at det mange steder er vanskelig å ha stabil bemanning. Da er det et spørsmål om å få avviklet ferie og samtidig sikre et tilbud med god kvalitet. Jeg har bedt de regionale helseforetakene se på mulighetene for å holde fødeavdelingene åpne i sommer, eventuelt å redusere periodene med sommerstengning.

Må sikre følgetjeneste

– Jeg har gitt uttrykkelig beskjed til de regionale helseforetakene om at de må sikre at de ansvarlige helseforetakene omgående kontakter de fødende som er berørt av sommerstengning. Det regionale helseforetaket må også sikre at de fødende får følgetjeneste i samarbeid med kommunene. De regionale helseforetakene kan ikke skyve kostnadene over på kommunene for å spare penger, sier Brustad

Departementet har i dag hatt dialog med styreleder og administrerende direktør i Helse Nord og har blant annet bedt Helse Nord om å forsikre seg om at de gravide har fått informasjon og at følgetjeneste er på plass. Brev hvor dette presiseres ble sendt til Helse Nord og de øvrige regionale helseforetakene i går.