Fylkeslegen har skrevet brev om bemannings-situasjonen til direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen.

Åtte vikarer

I Narvik er det kun en fast gynekolog. I sommer skal det brukes åtte forskjellige vikarer i løpet av ti sommeruker. Enkelte skal kun jobbe en uke.

Til NRK Nordland sier fødende at de synes det er utrygt med så mange forskjellige vikarer.

I Harstad er det 1,8 ansatte gynekologer. Også dette sykehuset er avhengig av å leie inn vikarer og gynekologer.

Stillingene som gynekologer har vært utlyst flere ganger, men ingen har blitt ansatt.

Kan bli stengt

I brevet fra fylkeslegen påpekes det at de nye retningslinjene for bemanning på fødeavdelinger, vil gjøre det vanskelig å opprettholde et fullverdig fødetilbud både i Narvik og Harstad på sikt.

– Vi er bekymret for at det kan oppstå svikt når det blir hyppige skifter i legebemanningen. Det gjelder for eksempel å følge opp pasienter, hvor man kanskje starter en utredning og så forlater man før utredningen er klar, sier Olsborg til NRK.

Direktør, Ingebrigtsen, beskriver situasjonen som marginal. Han sier at UNN ikke kan se bort fra at det i kortere perioder må stenge tilbudet i Harstad eller Narvik.

Nå driftes de to fødeavdelingene ved at gynekologer i Tromsø jobber som vikarer i Narvik og Harstad på sin fritid.

UNN jobber nå med et rekrutteringsprogram som de håper vil gi effekt.

Fylkeslegen skal også vurdere om tilbudet i Narvik er forsvarlig.