Høsten 2013 ble Indira etablert som et samarbeid mellom sivilingeniørene Terje Ingebrigtsen og Trond Mikaelsen.

Med seg på laget har de også fått sivilingeniøren Guttorm Ræder.

Firmaet selger ingeniørtjenester innen for fagfelt som bygg -og anlegg, VVS og elektro.

– Vi har sammenfallende interesser med forskjellig bakgrunn, og så at vi kunne skape noe nytt med lokalt eierskap, forteller de og legger til;

– Vi ser at det kan være behov for en aktør som kan være både rådgiver og medspiller gjennom alle faser i prosjektene.

De påpeker alle at de har og har hatt et godt forhold til tidligere arbeidsgivere, men jobbene innebar en god del reising. Nyetableringen kommer derfor som en følge av klare verdivalg og ønske om lokalt engasjement.

60 års erfaring

Terje Ingebrigtsen har stillingen som daglig leder/prosjektleder, og har 11 års erfaring innenfor tekniske fag i entreprenørbransjen. Blant annet var han de seks siste årene regionsjef i Nord-Norge, hos Skanska.

Guttorm Ræder har byggteknisk bakgrunn, og har 29 års erfaring fra bygg -og anleggsbransjen. Han har fire år som entreprenør, og 25 år som konsulent.

Trond Mikaelsen har byggteknisk bakgrunn, og har rundt 20 års erfaring som rådgiver/konsulent.

Han har tidligere vært med å drevet for seg selv, og var majoritetseier da AT-Consult ble kjøpt opp av Sweco.

Sammen har Indiras tre ansatte 60 års erfaring.

Nyetablering i Tromsø

Nå utvider staben seg.

– Vi ønsker å skape arbeidsplasser lokalt og regionalt, blant både nyutdanna og eldre, forteller de, og avslører at de allerede har ansatt to personer som starter i februar.

Den ene personen starter i Narvik og er utdannet på HiN. Den andre personen starter i Tromsø. Firmaet holder nemlig også på å etablere seg i Nordens Paris.

Om de videre vil trenge flere folk vet de ikke ennå.

– Det er mange baller i lufta akkurat nå. Om ballene lander på vår side av gjerdet er det ikke usannsynlig at vi vil trenge mer kompetanse og ressurser, sier Mikalsen.