– Vi har fornyet avtalen. Dette er en gladmelding for kommunen og befolkningen, sier en fornøyd ordfører Karen M Kuvaas.

Fornøyd

Svært fornøyd er også klinikksjef Per Meinich ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Den nye avtalen sikrer et tilbud til befolkningen som er kvalitetsmessig godt og som jeg mener er et samhandlingstiltak til etterfølgelse for andre, er oppfatningen til Meinich.

Uvanlig opplegg

I noen år har kommunen og UNN samarbeidet om drift av kommunal legevakt i akuttmottaket til sykehuset i Narvik. Dette er et relativt uvanlig opplegg, ettersom legevakt er et rent kommunalt ansvar utenfor sykehuset.

Med denne samlokaliseringen og felles bruk av personale, der legevakt og sykehus hjelper hverandre, har man fått til et tilbud som byens befolkning har vært godt fornøyd med.

Lagt merke til

– Dessuten er dette samarbeidet viktig for det folk flest er opptatt av - et godt lokalsykehus, påpeker Karen M Kuvaas.

Den nye avtalen som ble undertegnet i går, innebærer også at legevakten blir styrket.

– Dette samarbeidet er blitt lagt merke til andre steder, og et eksempel på en god måte å utnytte ressursene på, sier Per Meinich.

Enda bedre

Den nye avtalen innebærer en tydeligere fordeling av ansvar og oppgaver mellom kommunen og sykehuset, samt at partene skal jobbe videre med å utvikle kvaliteten i tjenesten.

– Både kommunen og UNN har utfordringer i å gi en best mulig tjeneste. Den nye avtalen er et bevis på vilje til å finne gode løsninger. Brukerne av legevakten har vært fornøyd. Nå blir tilbudet enda bedre, sier ordfører Karen M Kuvaas.