Torgeir Trældal ba for to uker siden om klart svar fra ministeren for forskning og høyere utdanning. Hva mener egentlig statsråd Tora åsland om Nordlandsutredningen?

En rapport som anbefaler de tre høyskolene i Nordland å slå seg sammen?

En rapport Tord Lien fra FrP tidligere denne uken omtalte som «et bestillingsverk» fra Bodø-miljøet.

Opp til styrene

Nå er svaret fra Aasland kommet. Og hun varsler ikke noen snarlig sammenslåing av de tre skolene – men presenterer framtiden som lagt opp i hendene til høyskolene selv.

– Jeg betrakter etter som et meget positivt signal og langt unna det Nordland SV stemte for, sier Trældal – og sikter til overkjørselen av Narvik-miljøet på fylkeslagets årsmøte.

Han mener brevet fra Aasland er en seier for Narvik-miljøet.

– Det viser at det er mulig å stå sammen, sier han.

– Jeg mener at det er klokt å vente med å ta stilling til de enkelte forslagene utvalget legger fram, til vi gjennom en høring har fått innspill fra berørte og interesserte aktører, skriver Aasland.

– Stor selvråderett

Hun presiserer også at de statlige høyskolene har stor selvråderett.

– Jeg har stor tillit til at styrene vil se de mulighetene som ligger i å tilpasse struktur og samhandling til de utfordringer institusjonene og fylket står overfor. Målet om at institusjonene skal bidra til samfunnsutviklingen, står fast.

– Strukturelle tiltak som for eksempel sammenslåing av institusjoner er en sak av viktighet som etter Grunnloven skal behandles i Statsråd, og må eventuelt skje ved Kongelig resolusjon. Foreløpig avventer jeg prosessen fram mot en felles visjon, og antar at den vil gi grunnlag for videre innsats. Skulle det vise seg nødvendig å ta en mer aktiv rolle, vil jeg ta standpunkt til det når den tid kommer, heter det i statsrådens svar.