Frykter katastrofe for kommunen etter Fjellkraft-skandalen

For Narvik kommune er nyheten om at Nordkraft har tapt 600 millioner kroner på Fjellkraft-eventyret dårlig nytt. Det kan gå mange år før det kan betales utbytte. Utfordringen for kommunen er at 40 utbyttemillioner allerede er disponert. - Det vil være katastrofe om pengene uteblir, fastslår Tore Nysæter t.v.), Rune Edvardsen og Paul Rosenmeyer.

For Narvik kommune er nyheten om at Nordkraft har tapt 600 millioner kroner på Fjellkraft-eventyret dårlig nytt. Det kan gå mange år før det kan betales utbytte. Utfordringen for kommunen er at 40 utbyttemillioner allerede er disponert. - Det vil være katastrofe om pengene uteblir, fastslår Tore Nysæter t.v.), Rune Edvardsen og Paul Rosenmeyer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Folk flest har neppe skjønt konsekvensene av at så mange kraftmillioner uteblir. Men alle i Narvik vil bli berørt.

DEL

Når Nordkraft har gått på en smell i størrelsesorden «pluss to Terra», betyr det at et avtalt utbytte fra kraftselskapet til kommunen på nesten 40 millioner kroner årlig, uteblir.

Som å bli truffet av et tog

Ordfører Tore Nysæter og de to gruppelederne fra Høyre og Ap, Paul Rosenmeyer og Rune Edvardsen, er ikke i tvil om at det vil merkes.

– Vi så lyset i tunnelen, men dette var som å få et malmtog i fleisen, sier Paul Rosenmeyer.

Kommunen er akkurat på tur ut av Robek-lista etter å ha fått orden på økonomien etter Terra-smellen og et mangeårig overforbruk av penger.

Terra kostet Narvik kommune i størrelsesorden 250 millioner kroner.

Fjellkraft-investeringen har kostet Nordkraft mer enn det dobbelte – 600 millioner kroner – og har også resultert i et solid minus på driften.

Bunnskrapt kasse

Kommunen er riktignok majoritetseier, men er ikke sånn representert i styret at den i dag kan si bestemt hvordan utbyttet blir inneværende år, medgir de tre.

En aksjonæravtale regulerer utbyttepolitikken, og der framgår det at Narvik kommune, Troms Kraft og Hålogaland Kraft skal kunne ta ut knapt 80 millioner i utbytte årlig. Av det skal Narvik ha vel 38 millioner kroner.

Med bunnskrapet kasse og en drift som går i minus, må kraftselskapet ut og låne låne penger om det skal kunne betales utbytte.

Utfordringen for Narvik kommune er at de forventede 38 millionene allerede er fordelt på budsjettet som ble vedtatt rett før jul.

– Katastrofe

– Om det avtalte utbyttet uteblir, vil det nærmest være en katastrofe for Narvik kommune, er de tre enige om.

For å sette beløp et i perspektiv:

Rune Edvardsen har ved tidligere anledninger påpekt at da det ble vedtatt å legge ned skolen på Fagernes, var det for å spare 2,7 millioner kroner.

Beløpet vi snakker om denne gangen, representerer med andre ord 14 tilsvarende skolenedleggelser.

Det får de tre til å konkludere:

– Pengene må vi ha.

I begynnelsen av mars er det innkalt til eiermøte for å diskutere situasjonen og se på løsninger.

Men selv om Nordkraft skulle greie å skaffe til veie årets avtalte beløp, kan det gå mange år til neste gang det blir særlig å hente fra energiselskapet.

Bør selges?

Etter det Fremover får opplyst, vil det ikke være rom for å betale ut særlig utbytte – om noe i det hele tatt – på flere tiår, om dagens situasjon legges til grunn.

– For kommunen kan dette medføre at vi må utsette både vedlikehold av boligmassen og å etablere en ny skolestruktur. Blant annet, konstaterer de.

Til spørsmålet om det er noen grunn for Narvik kommune til fortsatt å eie selskapet, dersom det ikke resulterer i utbytte i overskuelig framtid, er både Edvardsen og Rosenmeyer tydelige på at salg av selskapet ikke er noe de vil gå inn for.

– Det er et relevant spørsmål, og det blir ganske sikkert en debatt som vi blir nødt til å ta, antar de.

Men Nordkraft en stor og verdifull kunnskapsarbeidsplass for Narvik, fastslår de tre som også har håp om at den med dagens ledelse vil kunne vokse seg større.

– Slik jeg ser det, er heller ikke tiden rett for å selge et energiselskap, sier Rosenmeyer.

Artikkeltags