Går fra stål til furu

Artikkelen er over 12 år gammel

Slutt på bruk av stålplater. Nyoppføring av snøoverbygg på Ofotbanen skal fra nå av skje i gammel stil.

DEL

– Men ikke bare når det gjelder snøoverbygg. Også for andre nyanlegg og rehabiliteringer av installasjoner langs banen, skal det skje i gammel stil, forteller banesjef Thor Brækkan.

Det er reguleringsplanen for vern av kulturminner og landskap for området Bjørnfjell til Rombaksbotn, og Jernbaneverkets egen nasjonale verneplan for kulturminner i jernbanen, som nå setter en ny standard.

Opp gjennom årene er det kommet nyanlegg langs Ofotbanen som langt fra er tilpasset det opprinnelige. Det blir det slutt på nå.

Oppmerksomheten omkring den tradisjonelle byggeskikken har vært økende. I 2002 sa fylkesmannen nei til at Jernbaneverket kunne rehabilitere 11 snøoverbygg, og føre disse opp i ny stil.

– Mens man tidligere har vært mest opptatt av kulturminner knyttet til bygninger langs jernbanen, er fokuset nå utvidet til å ivareta også det som finnes langs hele banestrekninger, forteller Thor Brækkan.

Han synes det er veldig greit at det nå er besluttet at man skal holde sen spesielle stilen langs Ofotbanen, enten det gjelder snøoverbygg eller andre installasjoner.

– Det kan bli en utfordring med tanke på at banen hele tiden må moderniseres i takt med utviklingen, men det lar seg løse.

Neste år skal sneoverbygget Linbane øst i Norddalen nyoppføres. Jernbaneverket får bruke stålkonstruksjoner som skal bære bygget, men kledningen skal være ubehandlet malmfuru, som etterhvert blir grå og ikke stikker seg ut i terrenget.

Det er satt opp endel overbygg kledd med stålplater langs Ofotbanen, vesentlig på Bjørnfjell. Disse vil ikke bli revet, men vil få tjene ut sin tid.

Artikkeltags