Arnøy forteller at uttalelsene fra Lahnstein også vil bli referert på et møte med Nordland fylkeskommune i dag.

«Task force»

Arnøy og Futurum-direktør Ragnar Krogstad har, mens selskapet NEW AS har gått inn i en dvaletilstand, arbeidet iherdig på flere hold for å holde liv i ideen om en ny øst-vest-korridor via Narvik. Blant annet er det etablert det som Arnøy kaller en «task force» – ei arbeidsgruppe – bestående av folk i det norske Jernbaneverket og dets søsterorganisasjoner i Sverige og Finland.

– Arbeidet er forankret på øverste hold i de tre landene, påpeker Arnøy som ser fram til møtet i Beijing i januar og sier at han har store forhåpninger til det videre arbeidet etter at det er tatt tak i saken fra kinesisk hold.

Overbevist

For Arnøy er overbevist om at det fortsatt er stor interesse for transportkorridoren.

– Ellers ville jeg nok ikke fått henvendelse fra Moskva om å holde foredrag om den i Berlin for omkring 300 personer tilknyttet den Trans-Sibirske jernbanen, påpeker han.