I dag får de første av 200 innbyggere i Gratangen telefon fra Opinion som skal forestå en spørreundersøkelse om hva disse 200 innbyggerne mener om den nye kommunereformen.

Flrste trekk

Det forteller ordfører Eva H. Ottesen, og viser til at dette er første trekk av flere ulike måter å få fram gratangsværingenes syn på, når det gjelder den nye kommunereformen.

Ta telefonen

Ottesen presiserer at det er viktig at innbyggerne engasjerer seg i denne viktige saken som skal ende opp med det folket i kommunen ønsker skal skje med deres kommune i mange år framover.

– Vi håper at så mange som mulig deltar, og særlig de unge bør engasjere seg, for det er deres framtid det nå skal legges grunnlag for. Dette er også grunnen til at vi har bestemt at alle fra 16 år og oppover, skal få komme med sitt syn, sier Ottesen.

– Det kan være mange som ringer, men når de ringer fra Opinion, presenterer de seg og forteller om spørreundersøkelsen. Til sammen får hver 12 spørsmål å svare på. Svarene er svært viktige, og undersøkelsen vil gå fram mot mars måned. Den 10. mars foreligger resultatet. Rapporten med resultatet blir kunngjort på folkemøtet på Biblioteket i Gratangsbotn skole 13. april, poengterer ordfører Ottesen.

Lag og foreninger

Hun anmoder lag og foreninger som ungdomslag/bygdelag komme sammen og drøfte de kriterier Telemarksforsking har lagt til grunn.

– Men folk i Gratangen kan selvfølgelig trekke fram ting som ikke kommer fram i Telemarksforskingen, men som de mener er viktig for kommunen. Da tas dette med i tillegg. De får også rapporten for innbyggerundersøkelsen fra telefonsamtalene, men de som deltar, står selvfølgelig fritt i hvordan de bør jobbe, sier ordføreren.

Folkemøtet

– Mars blir en måned med stor aktivitet. På folkemøtet 13. april legges resultatet fra det innbyggerne har jobbet med, fram for publikum. Politikerne skal så jobbe med innspillene til kommunestyremøtet 12. mai. Da blir det klart hvilket alternativ Gratangen skal velge av disse tre:

1. Gratangen fortsetter som egen kommune.

2. Gratangen går sammen med Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Lavangen.

3. Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu.

– Den 6. juni blir det rådgivende folkehøring og «stemmene» fra grasrota tar vi med til kommunestyremøtet 23. juni, sier Eva Ottesen og anmoder så sterk hun kan, alle gratangsværinger til å bidra når Gratangens framtid skal meisles ut i mange, mange 10-år framover.