Det vil i praksis si anleggsstart til høsten, og at brua skal stå ferdig i 2016.

Det opplyste samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på en pressekonferanse sammen med regionveisjef Torbjørn Naimak i ettermiddag. Statsråden tok turen til Narvik for selv å få presentert gladnyheten for lokalbefolkningen.

– Dette er et løft for hele landsdelen, sier hun til Fremover.

– Brua vil bety en innkorting av E6 på 18 km, og en redusert reisetid nord sør på 15–20 minutter.

Brua har fått en endelig prislapp på 2.480 millioner 2012-kroner. Av det betaler staten 1.590 millioner, brukerne må betale 860 millioner kroner i bompenger, og i tillegg må Narvik kommune yte 30 millioner kroner før den er fullfinansiert.

Ekstra-milliard

– Når staten kan gå inn med et så betydelig beløp, er det fordi vi forutsetter at flyplassen i Narvik blir langt ned, sier hun.

Det er pengene som staten sparer over en 30-årsperiode med å slippe å drifte flyplassen og å kjøpe FOT-ruter mellom Narvik og Bodø, som er omregnet til «et tredje fundament» i finansieringen av flyplassen.

Hun avstår likevel fra å angi nærmere hva som stammer direkte fra en nedleggelse av Framneslia lufthavn, og hva som er å regne som et ordinært statlig tilskudd til brua.

– Jeg mener det viktigste er at det kommer en milliard kroner mer enn først varslet, sier statsråden.

Det var forventet at bompengeproposisjonen skulle være klar for flere måneder siden. Om forsinkelsen forklarer Magnhild Meltveit Kleppa:

– Det har vært enighet om at det skulle bygges bru over Rombaken, slik det har framkommet i Nasjonal transportplan.

Krevende

– Men det er mange prosjekter som presser på, og vi må erkjenne at mye fortsatt er ugjort på samferdselssektoren. Derfor er det krevende å få til en finansiering av enkeltprosjekter.

– Det gjør det imidlertid litt enklere når vi kan kalkulere med den type «dugnad» og lokale bidrag som vi har sett i dette tilfellet, sier Kleppa.