– Med brua utvides sykehusområdet fra dagens innbyggertall på 20.000 til 45.000

MOT NORD: Hålogalandsbrua åpner sykehusområdet nordover – og vil utvide opptaksområdet betydelig, ifølge ledelsen i Narvik kommune.

MOT NORD: Hålogalandsbrua åpner sykehusområdet nordover – og vil utvide opptaksområdet betydelig, ifølge ledelsen i Narvik kommune.

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi konsentrerer oss om tiden etter 2018. Det vil si etter at brua har åpnet.

DEL

Det forsikrer Odd Søreide som leder arbeidet med den framtidige akuttberedskapen ved UNN Narvik.

Prosjektgruppa har allerede lagt bak seg de to første møtedagene i Narvik.

– Foreløpig driver vi faktainnsamling av opplysninger som er relevant for sykehuset, sier Søreide som er tydelig på at konklusjoner ikke vil bli trukket før et godt stykke ut på nyåret.

For Narvik har det lenge vært et poeng at sykehusområdet endrer seg når Hålogalandsbrua står ferdig. Det har vært argumentert med at det betyr en betydelig utvidelse, og har avstedkommet krav om styrking av akuttberedskapen.

At dette ikke var med i utredningene da ny sykehusstruktur ble planlagt, ble påpekt fra Narvik flere ganger.

Poenget er at deler av Troms blir trukket nærmere Narvik som følge av åpningen av Hålogalandsbrua, og at sykehusområdet – slik blant annet kommuneledelsen har argumetert – vil utvides fra dagens innbyggertall på 20.000, til 45.000.

– Vi må ha data på bordet også om konsekvenser av brua, og det ligger nok litt fram i tida, kommenterer Søreide, som har dette å si om arbeidet i prosjektgruppa:

– Alle som sitter i den har forskjellig utgangspunkt. Det betyr at oppfatningene spriker en del.

Samle tråder

– Jeg har respekt for at det er forskjellige synspunkt – ut fra den enkeltes forståelse av situasjonen, sier Søreide som understreker at han ser oppdraget som en felles oppgave, og at målet er å utarbeide en syntese som prosjektgruppa samlet kan innestå for.

På spørsmål om det ligger noen føringer i jobben som skal gjøres, svarer han:

– Fakta er helt avgjørende for meg.

– Det ligger ingen bestilling i oppdraget, verken fra UNN, fra Helse Nord eller fra noen annen.

I FARTA: Odd Søreide, som leder arbeidet med framtidig akuttberedskap ved UNN Narvik, lover at Narvik skal få et sykehus med «meningsfullt innhold som tjener pasientene best mulig». Og han lar det ikke herske tvil om at Hålogalandsbrua og effektene den har for sykehusområdet, skal vurderes grundig. Foto: Fritz Hansen

I FARTA: Odd Søreide, som leder arbeidet med framtidig akuttberedskap ved UNN Narvik, lover at Narvik skal få et sykehus med «meningsfullt innhold som tjener pasientene best mulig». Og han lar det ikke herske tvil om at Hålogalandsbrua og effektene den har for sykehusområdet, skal vurderes grundig. Foto: Fritz Hansen

Artikkeltags