Havnedirektør i Narvik, Rune Arnøy, er kjempeglad. Dette betyr at Narvik Havn og NEW har kommet inn på EU sitt offisielle transport-nettverk.

– Dette betyr at Narvik er en av de viktige transportkorridorene i Europa, og det kan gjøre at det blir lettere å oppnå resultatet, tror Arnøy.

Litt overrasket

Ine Hilling jobber som prosjektleder for et interregg prosjekt som heter «Nordlig maritim korridor». Hun er litt overrasket over at Norge har fått to havner som har fått statusen «Motorway of the Sea».

– EU skulle velge en havn i hvert land, men Norge har fått to. Det er spesielt at de har valgt ut Narvik, og det han ha betydning både for Narvik og landsdelen i framtiden. Men vi vet foreløpig lite om hva dette kan bety, sier Hilling.

Hun tror det kan være viktig å jobb inn mot nasjonal myndigheter for å få dem til å støtte opp om havna i Narvik.

– Det er viktig slik at Narvik beholder statusen, og det er et godt argument for nasjonal støtte, mener hun.

Fra vei til sjø

Prosjektet som ble lagt frem for noen dager siden, er EU sin transportplan. De ønsker å flytte godsfrakt fra vei til sjø. EU satte i gang en høringsprosess i vår for å velge de fem viktigste nabo-transportkorridorene. Representanter fra 26 land har vært med. Det er denne gruppen som har gitt Narvik statusen «Motorway of the Sea».

NEW

Hilling tror ikke Narvik får økonomisk støtte fra EU i første omgang.

– Konseptet er ennå litt uklart, og det er vanskelig å vite hva Narvik får ut av statusen. Narvik står ikke på listen over konkrete prosjekter som EU vil starte med i første omgang, sier Hilling.

Hun tror alle steg som fører til en realisering av NEW-forbindelsen mellom Narvik og Kina er bra for havnens status.

– Dette bety at EU er klar over havna i Narvik og at de ser mulighetene med NEW. Mange store havner på kontinentet skulle nok gjerne hatt den statusen som Narvik nå får, tror Hilling.