Det var Tore Bjørnstad og Trond Baadstø som fant den levende havørn fanget i en revesaks på stupet av den flere hundre meter dype canyonen i Hellemobotn. Leder av Fjelltjenesten i Statskog mener fella var plassert der for å fange ørn.

Bjørnstad forteller at det var under en oppsynstur 1.mai-helga i området fra Skjomen til Tysfjord de oppdaget havørna vel seks kilometer fra svenskegrensen.

Lettet ikke...

– Vi var ute for å registrere jerv og en del andre forhold. Da vi kom ned til kanten av canyon, oppdaget vi ørna helt ute på kanten. Vi lurte jo først litt på hvorfor den ikke lettet.

Svaret lå i en såkalt åtesaks. Da havørna skulle forsyne seg med åtet, klappet revesaksa over foten på rovfuglen. Da Bjørnstad og Baadstø kom til stedet var det fortsatt liv i havørna.

Ett døgn

Lederen mener revesaksa er satt ut for bare to-tre dager siden.

– Ørna har stått fast maksimum ett døgn. Men den var så skadet at vi måtte avlive den på stedet, sier Bjørnstad som betegner tilfellet som faunakriminalitet av verste sort.

– Jeg trodde tiden for bruk av slike redskaper var over. Funnet viser også hvor viktig arbeidet til Fjelltjenesten er; hvor viktig det er å følge med på det som rører seg i naturen.

Det er kjent at det både er havørn og kongeørn i dette området.

Tiltenkt ørn

– Ut fra revesaksens plassering helt ute på kanten av stupet, er jeg ikke i tvil om at den var tiltenkt ørn. Men også andre dyr kunne gått seg fast i fella.

Googler man revesaks på internett, beskrives revesaks som et groteskt fangstredskap. Viltforvalter Ulf Lucassen ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal, gikk i 2004 kraftig ut mot denne fangstmetoden. Han ville ha et forbud ut fra dyrevernhensyn.

Bjørnstad og Baadstø forteller at de brukte en del tid i det naturskjønne området ovenfor Hellemobotn. De fulgte scooterspor fra canyon og helt inn til svenskegrensen, og har varslet både det norske politiet og Länsstyrelsen i Sverige om funnet.

Blir anmeldt

– Hva kan være motivet for at noen setter ut slike feller i fjellområdene inn mot svenskegrensen?

– Det kan være flere ting. Det kan være for å redusere tap av sau og rein.

– Det er ingen som driver med sau i dette området. Og sannsynligheten for at det er svenske reineiere som står bak, vil Fjelltjenesten ikke kommentere ytterligere.

– Vi vil anmelde forholdet til politiet, og overlevere bevismaterialet til dem, sier Bjørnstad - tydelig sjokkert over funnet.

Vil ha tips

Lensmannen i Tysfjord er allerede orientert om saken.

– Saken vil bli anmeldt, og vi kommer til å gjøre våre undersøkelser. Vi er selvsagt interessert i tips fra publikum, sier lensmann Morten Augensen.