I neste uke gjør Sametingets plenumsmøte et positivt vedtak om å innlemme hele Gratangen inn i SUF.

Ann-Mari Thomassen, leder i sametingets tilskuddstyret, bekrefter at Sametinget er positive til å innlemme hele Gratangen kommune i det samiske virkeområde for tilskuddsmidler.

Til nå har det vært et fåtall grender, blant annet Løvdal, Moan og Skifte, i kommunen som har hatt muligheten til å søke på disse utviklingsmidlene.

Forholder seg til politisk vedtak

– Vi forholder oss til at det er gjort et politisk vedtak om å søke hele kommunen inn, og det er jo veldig positivt. Vi har hatt mange henvendelser fra folk utenfor virkeområdet, som også har ytret ønske om å søke på disse midlene, sier leder i tilskuddstyre, Ann-Mari Thomassen.

Hun håper dette også kan være med og roe ned uenigheten som har vært tidligere i år, der det blant annet pågikk en underskriftskampanje på Løvdal om å melde hele grenda ut av denne ordningen.

– Vi forholder oss til søknaden om at hele Gratangen blir innlemmet, sier Ann-Mari Thomassen.

Slår positivt ut

– Dette vil slå veldig positivt ut for Gratangen. Det er en liten kommune, som nå har mulighetene til å søke på midler til næringsutvikling. I kommunen bor det både samer, kvener og nordmenn, og denne ordningen er ikke etnisk betinget. Alle innenfor det samiske virkeområde kan søke på disse midlene, sier Ann-Mari Thomassen.

Enstemmig vedtak

Det var i oktober at Gratangen kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak om å søke hele kommunen inn.

– Jeg er kjempeglad på kommunens vegne. Det betyr at både gründere og folk som allerede driver bedrifter i dag kan søke. Primærnæringen kan tenke kombinasjonsbruk. Det er veldig positivt for oss, og i alle fall med tanke på at andre kommuner har søkt tidligere og fått avslag, sier ordfører Eva Ottesen, og legger til at dette også setter en strek for uroligheten som har vært tidligere.