Hvis det går som ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ønsker, vil pasientene som skal til sykehus i Tromsø kunnen sette seg inn i en helseekspress, slik man har andre steder i landet. Sykehusdirektørens stab besluttet i dag å jobbe for at det allerede i august neste år skal være en helseekspress på strekningen Narvik – Tromsø.

LES OGSÅ: Slutt for helsebussen

Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen ved UNN sier til Fremover at saken vil bli endelig besluttet i sykehusets ledelse i januar.

- Når sykehuset ikke har ønsket å fornye anbudet med eksisterende helsebuss er det fordi tilbudet er for dårlig, sier Pettersen som mener det er realistisk å tro at pasientene på strekningen Narvik – Tromsø kan få et betydelig bedre transporttilbud i august.

LES OGSÅ: En bussreise for livet

- Sykehuset bruker i dag mye penger på å sende pasienter med drosje fordi de er for dårlige til å reise med helsebussen. Disse vil kunne benytte den nye helseekspressen, som har betydelig bedre komfort, plass og også er tilrettelagt for rullestoler og bårer. Besparelser på drosjebudsjettet vil langt på vei kunne finansiere merkostnaden mellom helsebuss og helseekspress, sier Hilde Pettersen.