Administrerende direktør Bård Bergvoll må forlate.

"Arbeidsforholdet skal opphøre" lød det i vedtaket fra styret. Det var en intern arbeidsmiljøundersøkelse som feltet bankens toppsjef. I lengre tid har det vært intern uro.

Etter det Fremover får vite, har dette først og fremst handlet om måten ledelse er utøvd på.

Bergvoll, som er fra Finnsnes og har hatt lederjobb i Sparebanken Midt-Norge før, har ledet banken i halvannet år. Etter styremøtet torsdag kveld ble han bedt om ikke å komme på jobb fredag, og siden da har partene hatt dialog via Oslo-advokater.

Sparebanken Narvik har 5,5 milliarder kroner i forvaltningskapital, 58 ansatte og solid egenkapital.

Den interne uroen medførte at bankstyret for tre uker siden ba om en klimaundersøkelse, gjennomført av firmaet Bedriftskompetanse. Etter det Fremover får vite, bekreftet undersøkelsen mye av det som var kommet fram i en tilsvarende undersøkelse utført i vår.

Styreleder Erik Frantzen ønsker ikke å gå i detalj, men bekrefter at styrets vedtak skyldes mangelfull tillit mellom ansatte og toppsjefen.

- Ledelse er ingen popularitetskonkurranse, og motstand er helt normalt, særlig når man driver omstilling. Dog er tillit en av lederskapets pilarer, og en viss mengde er nødvendig for å kunne virke gjennom andre. Nødvendig tillit er her ikke tilstede, sier han til Fremover.

Mandag morgen gjennomførte han allmøte med de ansatte. Elling Georg Berntsen er konstituert som ny banksjef, og styret har besluttet en rekke tiltak for å bygge bedriftskultur internt.

Styreleder og administrasjonen vil også invitere de største kundene til informasjonsmøter i tida fremover.

Fremover har vært i kontakt med Bård Bergvoll, men han ønsker ikke å kommentere saken.