Selskapet REE Mining har søkt Direktoratet for mineralforvaltning om undersøkelsesrett i Orrefjell i Salangen.

Det betyr at det nok en gang skal letes etter drivverdige mineralforekomster i fjellet som fra før av er kjent som fjellet som inneholder landets største forekomst av uran.

Har søkt

Det er ikke sagt noe om det også denne gangen er uranforekomstene som skal sjekkes. Trond Refseth som er senioringeniør i Direktoratet for mineralforvaltning sier det som det er søkt og som det er gitt tillatelse til, er undersøkelsesrett for en rekke ulike mineraler.

- Dette er en tidlig fase der vi gir en undersøkelsesrett for flere typer mineraler. Det er opp til undersøkeren å angi hvilke typer mineraler de er ute etter, sier Refseth som ikke kan svare på om uran er med på lista.

Fant 100 tonn uran

Men Orrefjell som ligger ved Øvre Salangen er altså godt kjent for sin uranforekomst. Siden forekomsten ble oppdaget i 1959 er det gjort en rekke undersøkelser i fjellet, både på 60-tallet, 70-tallet og på 80-tallet. Det er tatt en rekke boreprøver, og for 30 år siden fant man en 700 meter lang mineralisert sone i fjellet med innhold av uraninitt og uranotil.

Den rikeste delen i denne sonen strekker seg over 280 meter, og her fant man et innhold på 100 tonn uran.

I gang i 2014

Fremover har ikke lyktes å få kontakt med selskapet REE Mining AS. Men selskapet har betalt for undersøkelsesrett i fjellet, og det tyder på at man skal i gang med undersøkelser kommende år.

På kartet har man markert en sone som strekker seg helt fra Skyssmoen ved Kistefossbrua, i en rett strekning over Orrefjellet og Svartberget og helt til Steinelva ikke langt fra Steinvatnet. Ut fra merker på kartet skal det i alle fall gjøres nærmere undersøkelser midt på Orrefjellet, og også i et område ved Kistefossen.

Trykk her og følg Fremover på Facebook