Gå til sidens hovedinnhold

- Narvik har fått et fantastisk tilbud

Artikkelen er over 6 år gammel

Erlend Bullvåg, førsteamanuensis og visedekan ved Universitetet i Nordland, la i går ikke fingrene imellom da han omtalte høyskolens ønske om enten å slå seg sammen med NTNU i Trondheim, eller med Universitetet i Tromsø.

Universitet i Nordland er prioritert på en klar sisteplass.

Katastrofe

– Begge T-alternativene vil være en katastrofe, sa han da han snakket til omkring 50 frammøtte – først og fremst ledere – fra lokale nærings- og finansmiljøer.

Det gjorde han da han presenterte Indeks Nordland – en rapport om utviklingen i Nordland i 2014 og forventninger til 2015 – som han har vært prosjektleder for.

Han hevdet å snakke for næringslivet i hele fylket, da han innstendig ba om å få til en Nordlands-løsning, der Høgskolen, med sine tekniske fag, kan bidra med ingeniørkompetanse som fylket har bruk for.

Han advarte på det sterkeste mot at institusjonen satte seg i en situasjon der den blir avhengig av forgodtbefinnende til et styre eller en institusjon i et annet fylke; Trøndelag eller Troms.

Til Fremover sier han:

– Jeg har ikke sett i noen formålsparagrafer verken til Universitet i Tromsø eller til NTNU at de skal arbeide for å utvikle næringslivet i Nordland. Men det vil vi arbeide for, og Høgskolen i Narvik har fått et tilbud som er helt fantastisk om den velger å gå sammen med Universitetet i Nordland.

– Fantastisk

– Narvik beholder den utdanningen som er her i dag, og blir garantert kontroll over sin egen utvikling, i tillegg til at den får alt det positive som følger med å få universitetsstatus.

– Det vil si at de ansattes faglige nivå skal høynes, og en frivillighet for å få til en Nordlandsløsning vil utløse betydelige midler både fra fylkeskommunen, fra næringslivet i fylket, og fra departement, mener han.

– Jobben med å utvikle Norges beste regionale – og næringsrettede – ingeniørutdanning er fortsatt ledig, oppsummerer han og viser til at Universitetet i Nordland i stor grad er profesjonsrettet både når det gjelder marine og økonomiske utdanninger.

– Utfordringen med en sammenslåing er ikke det faglige. Både professorer og forskere er kreative og finner nye veier å gå når det blir tilført midler. Men Universitetet i Nordland er det eneste som sikrer at høyskolen i Narvik ikke blir en filial under en institusjon i et annet fylke, sier han og avviser bestemt at Bodø-universitetet er i en økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å legge høyskolen i Narvik under seg.

Nordlandsmillioner

– Men vi ønsker den med oss for å få en samlet Nordlandsløsning, og at den skal være med på å løfte Nordland.
Den 28. januar skal NTNU-styret gi svar til i alt fire høyskoler – deriblant Narvik – som ønsker å fusjonere med det teknologiske universitetet i Trondheim. Men stemningen blant ansatte er særdeles lunken, har det kommet fram den siste tiden, og dermed kan rivalene igjen bli Tromsø og Bodø.

Fra før er det kjent at Nordland fylkeskommune har satt av 20 millioner til Høgskolen i Narvik som plaster på såret etter at et den tapte kampen mot Tromsø om et arktisk petroleumssenter.

Fra fylkeskommunen er det også pekt på at det ble brukt 50 millioner til å opprette et universitet i Bodø, og at det ikke vil være urimelig å bruke det samme på å utvikle et eventuelt teknologisk universitet i Narvik.

Fylkesråd Tomas Norvoll vil ikke forskuttere noe som helst, men sier:

– Det ligger nok som en forutsetning at ansvaret for strategien fortsatt blir liggende i Narvik, om de pengene blir bevilget.

– Det vil under alle omstendigheter være forferdelig synd om Narvik som teknologisk utdanning, koples av industrien i Nordland.

Kommentarer til denne saken