– Noe mål om tilflytting må vi nok bare se bort ifra hvis dette skjer

Elisabeth Anethe Olsen (R) mener det er mislykket av fylkeskommunen å vurdere nedlegging av hurtigbåtruta fra Kjeldebotn til Evenes.