Rune Edvardsen (A), Tore Nysæter (H) og Trond Millerjord (FrP) fulgte debatten fra tilhørerplass sammen med Hilde Normark fra Narvik og Ballangen Næringsforum.

Etter å ha svelget den første skuffelsen etter at styret gikk inn for å prioritere Kirkenes foran Narvik, sa Edvardsen seg likevel fornøyd med at styret så klart uttaler at det skal bygges nytt i Narvik, og at det skal skje så snart som overhode mulig.

- Likevel er vi svært skuffet over at vi ikke ble prioritert over Kirkenes, heles Nord-direktør Lars Vorland og styreleder Bjørn Kaldhol kommer med god ord, men ingenting er konkret. Hele styret påstår at vi er helt likt, men psykiatrien i Narvik-regionen har et skrikende behov. Der har Krikenes blitt rustet massivt opp de siste årene. Pasientstrømmen er også større i Narvik enn i Kirkenes, sier Rune Edvardsen til Fremover.no

Han mener det som ligger bak er nordområdepolitikk.

- Nordområde og det russiske markedet er det viktige i denne saken, sier han.

Fram mot junimøtet i Helse Nord, når det er planlagt at endelig investeringsplan for nye bygg skal behandles, legges det opp til å jobbe hardt politisk for å få Stortinget til å bevilge 600 millioner kroner ekstra av nordområdemidlene til sykehus i Helse Nord.

Det vil i så fall kunne bety byggestart for begge sykehusene om kort tid.