I forrige uke fortalte vi historien om «Klasken»s hjerneblødning. Hans samboer får ros for å ha gjort alt rett da sykdommen rammet.

Gabriele Kitzmüller, førsteamanuensis ved avdeling for helse og samfunn på Høgskolen Narvik, er med i et stort forskningsprosjekt om hjerneslag i Norge.

Berømmer

Hun berømmer Beate Kvarmo for å ha reagert så raskt og riktig da hun fikk mistanke om at «Klasken» var blitt rammet av slag på ferie i Portugal.

Hun anbefaler alle å legge seg på minnet ordet FAST – fjes, armer, stemme og tale.

– Dersom det registreres lammelser i fjeset – ofte vises det som en skjevhet i munnen – hos en person, eller vedkommende har problemer med å løfte noen av armene, snakker utydelig eller får andre problemer med talen, skal 113-nummeret ringes umiddelbart, sier hun.

– Alle bør være veldig på vakt dersom de får sterk hodepine som ikke vil gå over, sier Gabriele Kitzmüller, selv om slag også kan være uten smerter.

Mange rammes

For to år siden tok hun sin doktorgrad der emnet var hva som skjer med familieforhold og sosiale forhold, når noen er blitt rammet av et slag.

– Det er for eksempel ikke så veldig mange som greier å vende tilbake til arbeidslivet etter et slag, og det sosiale livet kan bli endret på mange måter, påpeker hun.

– Et lite mindretall slipper helt uten mén, sier Kitzmüller som derfor peker på hvor viktig det er å forebygge slag – og hvor viktig det er å få raskt hjelp dersom det er mistanke om at noen er blitt rammet.

Flest eldre

Årlig rammer hjerneslag 15.000 personer i Norge, og i dag lever 55.000 nordmenn med konsekvenser av denne sykdommen.

Det vil si funksjonshemninger av større eller mindre grad.

En undersøkelse fra England viser at dødeligheten er på omkring 20 prosent.

Det vil i såfall si at 3.000 – nesten ti personer daglig – dør som følge av slag.

– Dette er en lidelse som rammer eldre. Gjennomsnittsalderen for dem som får hjerneslag er 76 år. Men 25 prosent av dem som rammes er under 65 år, og fem prosent under 45, opplyser hun.