Gå til sidens hovedinnhold

Ingen penger til sykehus i Narvik

Artikkelen er over 11 år gammel

- Hvorfor er det ALLTID Narvik sykehus som må lide i vår region, spør en leser Helse Nord. Si din mening du også!

Helse Nord setter ikke av penger til nytt sykehusbygg i Narvik. Mens Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har prioritert nytt sykehus i Narvik på andreplass i perioden 2014 til 2018, finnes det ikke på Helse Nord sitt forslag til investeringsplan.

Høringsdokument

Det framgår av høringsdokumentet som er sendt til fylkeskommuner og kommuner i den nordligste helseregionen.

Men fra dokumentene framgår det at UNN har foreslått A-fløy ved UNN Tromsø på øverste plass.

- Planen er at det skal bygges i 2012-2015, med en stipulert kostnad på 500 millioner kroner.

- På andre plass foreslås UNN Narvik. Bygeperiode 2014-2018, og med en beregnet pris på 1.200 millioner kroner.

- UNN?har satt pasienthotell til 250 millioner kroner i Tromsø, bygd i perioden 2015–2016 som nummer tre på prioriteringslisten.

LES OGSÅ: Utsetter traume-saken

Fjernet av Helse Nord

I høringsutkastet kommenterer Helse Nord:

Resultatene så langt i 2010 og bærekraftanalysen som er foretatt ved UNN, viser at foretaket har god likviditet og det vil kunne håndtere de økonomiske konsekvensene av planlagte investeringene hvis resultatkravene realiseres.

Men Helse Nord velger å stokke betydelig om på den endelige prioriteringslisten som ble sendt ut på høring midt i mai, med svarfrist allerede1. juni:

- På Helse Nords forslag er fortsatt A-fløy i Tromsø på topp, men så følger pasienthotellet og deretter en biobank. Nybygg i Narvik finnes ikke på prioriteringslisten.

LES OGSÅ: Kan være dødsstøtet for Narvik sykehus

Tilstanden i regionen

Slik formuleres tilstandene i regionen i høringsdokumentene som er sendt ut fra Helse Nord, og som er signert administrerende direktør Lars Vorland: Bodø og Vesterålen...

«Den bygningsmessige tilstanden tilsier investeringer i Finnmark, Vesterålen, Bodø og Narvik. Analysene av foretakenes økonomiske status og forventninger viser at særlig UNN HF har økonomiske muskler til å håndtere nye store investeringer.

(...) Behovene for utvidelse og fornyelse i Bodø og Vesterålen følges opp gjennom de vedtatte investeringene som er under gjennomføring.

(...) Det foreslås å investere i Biobank ved UNN, oppgradere rusinstitusjonene i Finnmark, gjennomføre mindre opprustningstiltak på Helgeland og en moderat oppussing av Åsgård sykehus.

Vurderingene av befolkningsutvikling, medisinsk utvikling og planlagt arbeidsdeling mellom HF viser behov for å bygge ut UNN Tromsø. Det foreslås derfor å investere i A-fløy og pasienthotell i Tromsø.

I perioden vil det også være rom for å gjennomføre investeringer i lokalsykehus i regionen.»

Ikke tilgjengelig

Fra Helse Nord fikk Fremover i mandag ettermiddag opplyst at Lars Vorland var i foretaksmøte, og ikke ville være tilgjengelig for kommentar. Andre fra ledelsen var heller ikke tilgjengelig.

Overrasket

Informasjonssjef Hilde Pettersen i UNN sier at de hadde håpet å komme igang raskere i Narvik, altså før 2018, bekrefter hun.

– Men vi må forholde seg til den planen som Helse Nord vedtar.

– Det må likevel understrekes at dette er en dynamisk plan som rulleres hvert år, og at tallene ikke er endelige.

Ukjent

Ordfører Karen M Kuvaas i Narvik sier at hun er helt ukjent med det som er sendt fra Helse Nord.

­– Hadde vi vært kjent med det, ville vi helt klart ha hatt sterke meninger om et forslag som dette. Torsdag skal regionrådet for Ofoten og Sør-Troms møte styret i Helse Nord for å diskutere akuttberedskap.