Kan være dødsstøtet for sykehuset

 Fv. Seksjonsoverlege på anestesiavdelingen Jon Harr og hovedtillitvalgt for overlegene og overlege på anestesiavdelingen David Nystad er kritisk til at Helse Nord ikke sender traumebehandlingssaken ut på høring.

Fv. Seksjonsoverlege på anestesiavdelingen Jon Harr og hovedtillitvalgt for overlegene og overlege på anestesiavdelingen David Nystad er kritisk til at Helse Nord ikke sender traumebehandlingssaken ut på høring. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Sykehuset i Narvik behandler dobbelt så mange traumetilfeller som Harstad. Likevel vil Helse Nord flytte all traumebehandlingen til Harstad og sender ikke saken ut på høring. DEBATT: Si din mening til Helse Nords styre

DEL

Dette kan være første skritt på veien til å legge ned Narvik sykehus.

Det frykter hovedtillitsvalgt for overlegene i Narvik og anestesioverlege, David Nystad og seksjonsoverlege ved anestesiavdelingen ved Narvik sykehus, Jon Harr.

Ikke høring

De to legene reagerer sterkt på at saken ikke er sendt ut på høring, og saksdokumentene først ble lagt ut forrige fredag.

- En utredning av denne kaliberen må tåle dagens lys. Den rokker ved folks trygghetsfølelse. Saken bør ut på høring slik at både politikere, fagfolk og befolkningen får si sin mening. Det er rett og slett uryddig å gjøre et vedtak uten en høring, mener Jon Harr.

LES OGSÅ: Narvik ikke aktuell som traumesykehus

Flere pasienter

I 2009 hadde Narvik 79 traumepasienter, dobbelt så mange som Harstad. Samtidig foreslår Helse Nord at sykehuset i Mo i Rana skal få traumesenteret på Helgeland, fordi Mo i Rana har E6 og tungindustri.

Traumepasienter er alvorlig skadde pasienter. Traumeteamet kalles ut etter spesielle kriterier som for eksempel at en pasient har problemer med å puste, hyperventilerer (puster for fort), har for høy puls, for lavt blodtrykk eller redusert bevissthet.

Det at Narvik har E6, E10 og risikofylt industri blir ikke nevnt i konklusjonen.

- Det er åpenbart at Helse Nord velger argumentasjon ut fra hvilken beslutning man ønsker. Dette dreier seg ikke om kamp mellom byer, men en kamp for befolkningen i Nord-Norge, sier de.

LES OGSÅ: Bekymret for "føden"

Tid viktig

De mener at Tromsø bør være traumesenteret i Nord-Norge.

- Alle lokalsykehusene skal kunne stabilisere de alvorligste pasientene og sende de videre til UNN Tromsø. Tid er en viktig faktor i traumebehandling. Vi har flere konkrete eksempler der pasientene ikke ville overlevd uten umiddelbare tiltak utført ved UNN Narvik, forteller de.

Et annet poeng er ifølge dem at ved halvparten av ulykkene om vinteren, er været så dårlig at helikoptertransport av pasienter ikke er mulig. Og det er gjerne når det er dårlig vær at det skjer alvorlige ulykker.

Trener

Harr og Nystad forteller at sykehuset i Narvik har et veltrent og godt traumeteam i dag, som øver jevnlig flere ganger i året.

-Vi jobber og driller dette flere ganger i året, forteller Nystad.

Avviser legeproblemer

De mener også det er direkte feil å begrunne vedtaket med legesituasjonen i Narvik. Ifølge dem har kirurgisk avdeling i Narvik ingen ledige stillinger. På anestesiavdelingen er det overleger som bor i Narvike og to faste vikarer som har jobbet der i henholdsvis 7 og 20 år.

- De kommer fra store svenske universitetssykehusmiljøer, og tilfører oss kompetanse og impulser som vi ikke vil være foruten. Dette er bra for Narvik og et bevisst valg. Det er ikke sånn at vi ikke får ansatt fagfolk. De er svært erfarne og trener traumehåndtering på lik linje med oss andre, sier seksjonsoverlege Jon Harr bestemt.

Lokalsykehusene i fare

De to mener en sentralisering av traumefunksjoner kan føre til at akuttfunksjonen ved flere lokalsykehus i Nord-Norge legges ned.

- I rapporten fra Helse Nord heter det at de sykehus som ikke har traumemottak heller ikke trenger akuttkirurgisk beredskap. Dette er det mest alvorlige forslaget i forhold til lokalsykehusene på mange år, mener Nystad.

Bit for bit

- Det at funksjoner plukkes bort bit for bit er en trussel for lokalsykehusene. Jeg har dog tro på en lys framtid i nytt sykehusbygg i Narvik med et fullverdig akuttmedisinsk tilbud. Jeg håper Helse Nord fatter en klok beslutning mandag. At de går inn i seg selv og tenker seg om før de rokker med grunntryggheten til folk, sier Jon Harr.

Faglig

- Prosessen er rent faglig og bygger på en nasjonal rapport. Derfor er det ingen høring.

Det sier fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum.

Han sier tallene til overlegene i Narvik er basert på antall traumeutrykninger, og ikke reelle traumepasienter.

130 i året

- Det er kun cirka 130 reelle traumetilfeller i Nord-Norge i året. De fleste av disse sendes allerede i dag til Tromsø, sier han.

Valget

Norum sier det ikke er nok pasienter til at både Narvik og Harstad kan ha traumebehandling. De valgte Harstad på grunn av mer stabil bemanningssituasjon, og fordi sykehuset blir mer midt mellom Lofoten/Vesterålen og Ofoten.

Ifølge han er overlevelsesprosenten høyere hvis pasientene sendes til det nærmeste traumesenteret, istedenfor et lokalsykehus.

- Det er ingen aktuell politikk å legge ned i Narvik. Planene for nytt sykehus i Narvik har kommet langt, sier han.

- Det er riktig at faggruppen foreslår å legge ned akuttberedskap, men det går ikke Helse Nord inn for. De aller fleste tilfellene er ikke alvorlige traumepasienter. Det er kun disse alvorlige traumene som skal til enten Harstad eller Tromsø, sier Norum.

Helse Nord sitt styre skal behandle saken mandag. Si din mening til styret nederst i denne saken.

Artikkeltags