Torsdag skal UNN til Bodø for å diskutere det nye sykehuset i Narvik med ledelsen i det regionale foretaket Helse Nord.

Gina Johansen, bygg- og eiendomssjef i UNN, lover at de skal argumentere kraftig for deres sykehus i Narvik, og som hun sier de har veldig stor tro på.

Pilot

– Det er skreddersydd for den nye samhandlingsreformen. Driften av «en pilot» som denne må vi forvente blir litt dyrere i alle fall i en overgangsperiode, mener Johansen som må konkurrere med Helse Finnmarks planlagte sykehus i Kirkenes.

Egentlig skulle Helse Nord behandlet en søknad om å finansiere et forprosjekt for sykehuset før jul, men styremøtet utsatte behandlingen til møtet i månedsskiftet mars/april.

Etter det Fremover forstår, var det spørsmål rundt økonomien i sykehuset som gjorde at den ble utsatt. Sykehuset i Narvik er planlagt også med psykiatri- og rusbehandling under samme tak som den somatiske behandlingen.

– Dette tror vi på

Dermed er det akkurat nå tilsynelatende «dødt løp» mellom Narvik og Kirkenes, etter at styret i desembermøtet godkjente konseptet for sykehuset i Finnmark. ­

– Men vi jobber ufortrødent med vårt konsept, og vi har ikke til hensikt å gjøre noen endringer på det, fordi dette er noe som vi virkelig tror på, sier Johansen. – Det betyr at UNN satser på byggestart i Narvik i 2012 slik at det nye bygget på Furumoen kan stå ferdig i 2018, bekrefter hun.

Det er Helse Nord RHF som bestemmer rekkefølgen i byggeprosjektene.

Det prosjektet som taper det pågående kappløpet kan ikke regne med å bli påbegynt før etter 2020.

– Det er korrekt, sier Gina Johansen.

– For Narvik vil alternativet være en forsinkelse på fem år.