Gir bort bankbygget – og en halv million kroner

– Vi ønsker å bidra til at det etableres gode tilbud i hele den nye kommunen. Det er en del av samfunnsoppdraget vårt. Derfor gir vi kommunen det beste bygget – på den beste tomta i Kjøpsvik.