Narvikfirmaet Nord-Norsk Spedisjon har i samarbeide med DFDS transport i Danmark åpnet denne eksportmuligheten. Og det har vært et møysommelig arbeide.

SOM ET PUSLESPILL

– Nesten som å legge et puslespill. Det har tatt oss trekvart år å få alle brikkene på plass, forteller Winther.

Det amerikanske selskapet FedEx skal stå for flyvingene. FedEx skal benytte et stort transportfly av typen MD-11F som kan ta 75 tonn last.

– Når flyet kommer til Evenes har det allerede endel last om bord. Fra Evenes skal det ta med seg mellom 20 og 25 tonn laks. Dette betrakter vi som en god start, og kvantumet regner vi med vil øke etter hvert som denne transportmuligheten blir kjent.

For flyplassen i Evenes vil lakseflyet bety mer virksomhet og økt salg av blant annet drivstoff.

FLYTID 15 TIMER

Det er en eksportør i Ålesund, Voldstad Seafood, som sørger for laksen som kommer fra Nergård-konsernet i Troms. Laksen føres med brønnbåt til Stokmarknes og slaktes her hos firmaet Nordlaks.

– Laksen slaktes i løpet av fredag, sendes til Evenes og blir lastet om bord i flyet, som deretter tar av og flyr ei rute via Anchorage i Alaska til flyplassen Narita, Tokyo i Japan. Flytiden er på bare 15 timer, så dette er ei svært rask rute. Det betyr at laksen som ble slaktet fredag og iset ned, ligger fersk og klar i butikkene i Japan mandag morgen, forteller Stig Winther.

Flyfrakt av laks fra Evenes til Japan er ikke nytt. For noen år siden gikk det russiske fly med laks, men på grunn av mye støy ble flyene nektet å lande. Etter dette har det ikke vært mulig å sende nordnorsk laks med fly direkte til Japan.

GJENNOMBRUDD

– Jeg kan ikke forstå annet enn at dette må bli et stort pluss for oppdrettere og eksportører i Nord-Norge. Ja, egentlig snakker vi om et gjennombrudd for en ny og rask transportrute. Nå er det opp til bransjen å gripe muligheten, sier Stig Winther.

Nord-Norsk Spedisjon har flere jern i ilden. Det arbeides også med frakt av laks fra Kallax flyplass ved Luleå, men da til andre destinasjoner i det fjerne Østen.

– Vi regner med at denne flyruta kommer i gang om ikke så alt for lenge. Det vil åpne enda større markeder for nordnorsk laks og annen sjømat, fastslår Stig Winther.