Fylkesrådet er sterkt uenig i forslaget om å avvikle utdanningen ved Norges Brannskole i Tjeldsund, heter det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Svært uenig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker at fremtidig utdanning i brann- og redningsvesenet skal skje i Trondheim. Forslaget kan redusere Norges Brannskole i Tjeldsund til et øvingssenter.

Dette er en omorganisering fylkesrådet i Nordland er svært uenig i.

Narvik og Harstad

-Norges brannskole har siden oppstart i 1993 opparbeidet en betydelig kompetanse og erfaring som gjør skolen meget godt rustet for framtiden. Samtidig har samarbeidet med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik blitt mer formalisert. Sammen har dette gitt et meget sterkt faglig miljø, og jeg mener disse tre organisasjonene i samarbeid utgjør et nasjonalt tyngdepunkt innen utdanning av brannpersonell spesielt og samfunnssikkerhet generelt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Har bedt om møte

-De positive erfaringene fra brannskolens utdanningstilbud Bachelor i internasjonal beredskap, utviklet i nært samarbeid med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad, illustrerer på en overbevisende måte den faglige kapasitet og soliditet som disse utdanningsmiljøene samlet kan tilby. Miljøene vil høyst sannsynlig styrke seg ytterligere de kommende årene, både gjennom den generelle nordområdesatsingen og beredskapssatsingen i Lofoten/Vesterålen og i Bodø-regionen, sier Norvoll som nå har bedt om et møte med politisk ledelse i justis- og beredskapsdepartementet for å diskutere denne saken nærmere.

Tviler på konklusjon

- Jeg trekker i tvil konklusjonen om at en ny organisering av utdanningen innen brann- og redningsfaglige emner vil styrkes ved å legge ned dagens utdanningsaktivitet på Norges brannskole. Jeg er også forundret over at denne omorganiseringen ikke har gått gjennom en høringsrunde, der alle sider ved avviklingen av brannutdanningsaktiviteten i Tjeldsund belyses, avslutter Norvoll.