Finansavisen skriver i lørdagens utgave at kommunene bløffet om Terra-seier. Narvik og Haugesund må likevel gjøre opp gjelden til Depfa Bank etter dommen i London.

Heller ikke Dagens Næringsliv synes det er grunn til jubel i Terra-kommunene Narvik og Haugesund. Selv om de slipper unna med renter og strafferenter, må de ut med til sammen 400 millioner kroner. Dommeren beskriver det som: «En dyrekjøpt seier.» Avisen spanderte mesteparten av sin førsteside på denne saken lørdag.

«Solgt som seier»

En halv time før dommen fra Commercial Court ble offentliggjort fredag, meldte NRK uten kildehenvisning om «en viktig seier». Det var denne nyhetens om spredte seg i en rekke medier utover formiddagen.

Verken Finansavisen eller DN beskriver dommen som en seier for de to kommunene.

«Dommen er langt fra noen «seier» for kommunene, slik kommunenes rådgivere prøvde å selge til mediene. Retten slår fast at lånearrangementet er i strid med norsk kommunelov, og skulle ikke vært gitt.» Skriver Finansavisen.

Artikkelen er ført i pennen av journalist Morten Hofstad. Det var Hofstad som høsten 2007 avslørte Narvik og syv andre kommuners risikable Terra-handel. Hofstad skriver videre i artikkelen:

Tapte fullstendig

Kommunenes hovedmål med å gå i retten i London, var å kvitte seg med gjelden. Haugesund og Narvik kommuner mente banken måtte dekke restgjelden siden lånet var gitt i strid med loven. På dette hovedspørsmålet har kommunene tapt fullstendig.

Av konklusjonen fra dommer Justice Tomlinson fremgår det at «Kommunene ikke hadde kompetanse til å inngå lånearrangementene, men Depfa har krav på tilbakebetaling.»

Må betale gjeld

Dommen sier kommunene må betale tilbake sin gjeld. Tapet på 275 millioner, i realiteten netto utestående gjeld til banken (Narvik 145 millioner Finansavisen red.anm), er beløpet kommunene har forsøkt å fri seg fra gjennom rettssaken i London.

Beregninger Finansavisen har fått gjort ved hjelp av informerte kilder, viser at Narvik og Haugesund i beste fall kan kutte gjelden med bare 30-40 millioner kroner som følge av fredagens dom.

«Kostbar seier»

Også Dagens Næringsliv betegner det som en kostbar seier for Terra-kommunene, etter at Narvik og Haugesund dagen i forveien hevdet de hadde vunnet en viktig seier mot banken.

Avisen mener uttalelsene fra ordfører Karen M. Kuvaas og Haugesund-ordfører Petter Steen jr. står i skarp kontrast til dommerens omtale av seieren: Dommeren kaller det en «Pyrrhossseier» - en svært kostbar seier.

Blir dommen stående, betyr det at de to kommunene i grove trekk må punge ut med det de sitter igjen med etter den feilslåtte investeringen, pluss anslagsvis 285 millioner kroner. For Narviks del utgjør dette ifølge Dagens Næringsliv 155 millioner kroner.

Det er denne delen av dommen kommunene nå vurderer å anke.