Ordføreren reagerer sterkt på det han oppfatter som hemmelig rådslagning om Tysfjord-deling: Klar til å stanse prosessen

Klar til å legge ned vervet: Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen reagerer på hemmelighold i prosessen rundt deling av Tysfjord. Han frykter for en deling som setter lokaldemokratiet til side, og er klar til å legge ned sitt verv som medlem av Fellesnemnda for Nye Narvik kommune. Foto: Terje Næsje

Klar til å legge ned vervet: Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen reagerer på hemmelighold i prosessen rundt deling av Tysfjord. Han frykter for en deling som setter lokaldemokratiet til side, og er klar til å legge ned sitt verv som medlem av Fellesnemnda for Nye Narvik kommune. Foto: Terje Næsje

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen frykter at en udemokratisk prosess skal ende med en håpløs deling av Tysfjord.

DEL

Skjer det, vil han si stopp.

– I hvert fall for min egen del. Da hopper jeg av. Om jeg kan stanse kommunesammenslåingsprosessen vet jeg ikke, men da vil den i hvert fall skje uten min medvirkning. Dette gjelder også flere andre medlemmer av fellesnemnda fra Tysfjord, Ballangen og Narvik.

– Den prosessen vi nå er vitne til er så uryddig og totalt blottet for demokratiske spilleregler at jeg ikke har ord.

– Jeg håper jeg tar feil om sluttresultatet, men frykter det verste, sier Tor Asgeir Johansen.

Nektes innsyn

Det som får Tysfjord-ordføreren til å reagere er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nektet innsyn i den dialogen som er ført mellom departementet og Sametinget om hvor det er best å dele Tysfjord kommune.

– Vi har fått beskjed om at dokumentene er hemmelige og at vi til nød kan får se en protokoll. Denne vil imidlertid mest sannsynlig ikke være klar før etter at regjeringen har bestemt seg.

– Denne prosessen lukter lang vei, og gir dessverre grunnlag for å frykte at et helt ellevilt standpunkt fra samiske særinteresser, med støtte fra Sametinget, er i ferd med å få gjennomslag.

– Da er Stortingets intensjon med deling av Tysfjord satt til side. Fylkesmannens råd er i tillegg satt til side. Og vanlige folk i Tysfjord som blir berørt av delingen er fullstendig overkjørt.

– Innbyggere, oppsittere og grunneiere nord for Hellemofjorden har tydelig sagt hva de mener og hvilken tilknytning de har i kommunen. De hører hjemme på nordsiden. De vil ikke sørover.

– Skjer det, er jeg ferdig i denne prosessen. Da går jeg ut av fellesnemnda og kommer ikke til å løfte en finger videre. Jeg kan ikke akseptere at lokaldemokratiet settes fullstendig ut av spill på dette viset, sier Tor Asgeir Johansen.

Store verdier

Han har fått signaler om at det en av de første dagene, kanskje allerede fredag kommer en beslutning om hvor Tysfjord kommune skal deles mellom Nye Hamarøy og Nye Narvik kommune.

Frykten er at delingen ikke vil komme langsetter Tysfjorden, slik Stortinget i sitt vedtak om deling har beskrevet, men at store arealer og verdier nordøst for fjorden vil bli flyttet fra Nye Narvik til Nye Hamarøy kommune.

– Det er dette Sametinget har fått prate varmt om, ikke bare i ett, men i to møter med departementet.

– Vi andre som har hatt synspunkt på hvor kommunen bør deles har fått ett møte i departementet. Sametinget ba om et ekstra, altså sitt andre, møte i departementet nå på mandag, og hva som har blitt sagt og argumentert med, er vi altså avskåret fra å ha innsyn i.

– Ransforsøk

Tysfjord-ordføreren sier at han frykter at Sametingets standpunkt har stor gjennomslagskraft, selv om dette etter hans mening totalt ignorerer andre samers interesser.

– Fra sametingets side er det økonomiske interesser til noen samer på vestsiden av fjorden som gjennom et ransforsøk blir tilgodesett på bekostning av andre samer og innbyggere på østsiden av fjorden.

– Hva om du tar feil, og regjeringen deler langsetter fjorden i tråd med Stortingets intensjon og Fylkesmannens råd?

– Da er jeg glad for å ha tatt feil, men departementets håndtering av saken, med unødvendig hemmelighold, står fortsatt til strykkarakter, sier Tor Asgeir Johansen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken