Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune som en del av kommunereformen. Regjeringen vil foreslå at nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen som kommunestyret i Tysfjord ønsket sammenslåing med, mens sørvestsiden av kommunen slås sammen med Hamarøy for å ivareta det lulesamiske miljøet. Sametinget er enige i forslaget om deling av kommunen.

– Det standpunktet vi har landet på, er det som etter vårt syn vil gi innbyggerne både på øst- og vestsiden det beste tjenestetilbudet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Fremover.

– Tysfjord har vedtatt å slå seg sammen med andre kommuner. Jeg mener vi har funnet en løsning som både ivaretar hensynet til lulesamisk språk og kultur, og som ivaretar Tysfjords behov for å bli en del av en større kommune, sier ministeren.

LES OGSÅ: Ordføreren om deling av Tysfjord: - En klok løsning 

Sametinget enig

Jan Tore Sanner peker på at i avtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget om kommunereformen, ble regjeringen bedt om å vurdere om vestsiden av Tysfjord skulle gå sammen med Hamarøy. Kommunestyrene i Narvik, Ballangen og Tysfjord har tidligere gjort gjensidige positive vedtak om å slå seg sammen og bygge en ny kommune. 

– Tysfjord kommune er i dag den eneste lulesamiske kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk. Hamarøy og Tysfjord laget tidligere en intensjonsavtale om sammenslåing. Der gikk de inn for at den nye kommunen skal være en del av samisk forvaltningsområde. Den lulesamiske befolkningen bor i hovedsak på sørvestsiden i kommunen, som foreslås slått sammen med Hamarøy.

Ifølge Sanner er sametinget er enig i forslaget om en deling av kommunen.

– Tysfjord kommune er i dag delt av Tysfjorden, med det lulesamiske miljøet i hovedsak på sørvestsiden av fjorden. Delingen av kommunen vil styrke tjenestetilbudet til hele befolkningen i Tysfjord og gi et godt tilbud til den lulesamiske befolkningen.

– Den lulesamiske befolkningen i Norge bor i hovedsak i Tysfjord, Hamarøy og Sørfold. Lulesamisk er et sårbart språk og undervises på få skoler.

 

Før påske

– For å ivareta språkrettighetene til lulesamer på nordøstsiden av Tysfjorden, vil departementet sammen med Sametinget ta initiativ til dialog med kommunene om mulige løsninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil fremme forslaget i en samlet proposisjon om endringer i kommunestrukturen som legges fram for Stortinget før påske.