Ballangen-ordfører Anne-Rita Niclasson reagerer sterkt på antydningene fra Tromsø om at det likevel kan bli stengt fødeavdeling i Narvik i sommer.

- Nå får det jammen være nok tøv i forhold til denne fødeavdelingen, uttaler hun og mener det i utgangspunktet er forferdelig at det i 2008 i det hele tatt er nødvendig å mane til kamp for å opprettholde tilbudet.

– Situasjonen i Ofoten er slik at der er en stor bit infrastruktur som må være på plass før det overhodet er fornuftig å tenke flytting av tilbudet.

– Ei stenging av fødeavd. er ikke forsvarlig før redningshelikopter, som et minimum, er stasjonert i Ofoten. Kostnadene ved ei slik stasjonering med nødvendig mannskap parat må regnes på, mener ordføreren som sier at stenging av fødeavdeling er uakseptabelt for hele regionen.

Endelig avgjørelse om saken ventes om kort tid.