Gå til sidens hovedinnhold

Legger ned Brukerhuset

Artikkelen er over 10 år gammel

Mister tilskudd. Flytter tilbudet.

Det meget populære Brukerhuset på Frydenlund i Narvik legges ned.

Huset har fungert som et tilbud fra rus og psykiatritjenesten hvor målene har vært å skape en møteplass for folk med psykiske og/eller sosiale/rusproblemer

- Fylkesmannen i Nordland gikk for 3 år siden inn med et tilskudd for å satse på aktivitetstiltak innenfor rusomsorgen i Narvik. Dette resulterte i at det ble tilført to årsverk i ekstra ressurser til denne tjenesten. Tilskuddet skulle vare i tre år, noe som resulterer i at tilskuddet opphører 31.12.2010. Narvik kommune har ikke greid å finne midler for å opprettholde dette ekstra tilskuddet i eget driftsbudsjett, skriver Mette Nygård - enhetsleder i rus og psykiatri-tjenesten i en pressemelding.

Legges om

Dermed flyttes tilbudet til E-verksbygget midt i Narvik sentrum.

Det vil også gjøres endringer i selve tilbudet.

- Åpningstider og driftsform vil bli videre planlagt av brukerne og kommunens samarbeidspartnere. Narvik kommune vil med dette fortsette å gi brukerne av Brukerhuset i Frydenlundsgt et tilbud i Kongens gt i tillegg til de øvrige tilbud som Narvik kommune har gjennom bl.a. aktivitetssenter og frivillighetssentralen. Etter omleggingen håper vi å kunne gi tilbud til flere brukere av tjenesten, skriver Nygård.