Via advokat Are Johnsen ønsker den siktede å unnskylde sin handling. I følge Johnsen, som har bistått mannen i avhør i hele dag, er det en dypt fortvilt klient han snakker på vegne av.

- Han er fortvilt og full av tanker på avdøde og hans etterlatte, forteller Johnsen på vegne av si klient:

- Ingen ord kan trøste eller unnskylde hans handlinger og den tragiske ulykken. Ord blir for fattig. Ingen setninger kan beskrive den sorg og den anger som han føler. Ber om unskyldning, hva den enn måtte være verdt, formidler Johnsen.

Som avslutter slik på vegne av 24-åringen:

- Jeg vil stå til ansvar for mine handlinger.

Mens etterforskningen fortsatt pågår ønsker ikke siktede å gå inn på selve hendelsesforløpet.