I alle fall trekker han fram høyskolens ønske om å kunne samarbeide med flere også i fremtiden, når han kommenterer fredagens dialogmøte om høyskoler og universitet.

– Det var en morsom og bra diskusjon om høyere utdanning i en region i stor vekst, der det ble uttrykt behov for kunnskap basert på forskning.

– Klokere

– En offensiv debatt og jeg ble klokere av diskusjonen, oppsummerer Torbjørn Røe Isaksen som forteller at han fikk bekreftet de posisjonene som de enkelte utdanningsinstitusjonene har gitt uttrykk for gjennom sommeren.

Han understreker at ingen har konkludert i denne saken, og gjentar at endring av høyskole- og universitetsstrukturen i utgangspunktet ikke er en sak for Stortinget.

Men Røe Isaksen sier at også det som kom fram i gårsdagens møte, skal inn i stortingsmeldingen som skal legges fram til våren.

Dermed synes det endelig avklart at det ikke blir noen snarvei for Nord-Norge, selv om Røe Isaksen ikke vil være helt tydelig på det:

– Vi har sagt at det ikke er automatikk i at vi venter med alle vedtak til i vår, er hans ord.

«Modent»

Han mener også at han har fått bekreftet at Nord-Norge er «modent» for forandringer, i den forstand at institusjonene har tenkt gjennom mange av problemstillingene og har også forslag på hva som kan gjøres.

– Høgskolen i Narvik er jo en god illustrasjon på nettopp det, når ledelsen er så tydelig på at de ser store muligheter i samarbeid med andre.

Særstilling

– Hensikten er jo å utløse mer midler til forskning og utdanning, sier Røe Isaksen.

Rektor Arne Erik Holdø sier seg på sin side glad for at statsråden har lagt merke til HiNs synspunkt om samarbeid.

– Vi er i en særstilling blant annet ved at vi utdanner to tredeler av alle ingeniørene i Nord-Norge, med studiesteder fra Svalbard til Mo.

– Vi har også den høyeste utdannelsen når det gjelder sykepleiere, påpeker rektoren som sier han er av den bestemte oppfatning at de ble hørt i gårsdagens møte.

Hjemmelekse

Han beskriver møtet som godt og nyttig, og der alle miljøene fikk presentere sine synspunkter.

– Der var mange forskjellige syn som ble fremmet, blant annet synet om ett eller to universitet i fremtiden.

HiN-styret har gått for ett universitet, på samme måte som de gjør i Tromsø.

Fra Bodø er argumentene for to like sterke,

–Nå skal vi, på samme måte som alle andre institusjoner innen den høyere utdanningen, levere inn våre synspunkter på hvordan den kan styrkes. Vi er vel alle enige i at noe bør gjøres, understreker Holdø, som også noterte seg statsrådens uttalelser om at det som kommer fram, skal inn i stortingsmeldingen om framtidig struktur på den høyere utdanningen.

Denne «hjemmeleksa» vil være avgjørende for den videre prosessen, og Holdø forteller at de alle ble oppfordret om å holde kontakten med departementet.