Lover rask avlivning av påkjørte dyr

Artikkelen er over 15 år gammel

En ordning som skal sikre at rein som blir påkjørt og skadd av togene på Ofotbanen skal bli raskt avlivet, er nå etablert.

DEL

Det er klart etter et møte mellom Jernbaneverket, politiet, distrikstsveterinæren og reineier.

– Nyordningen blir iverksatt umiddelbart, sier banesjef Thor Brækkan.

Denne uka gikk Dyrebeskyttelsen Nordland til det skritt å anmelde Jernbaneverket for dyremishandling. Bakgrunnen var det forhold at Fremover hadde satt fokus på at rein som var påkjørt av tog og skadet, ble liggende og pines i lang tid før avliving.

Mens elg og annet vilt blir avlivet umiddelbart ved at viltnemnda blir kontaktet, er det en lengre prosedyre når det gjelder rein, ettersom dette er tamdyr. Da må eiers tillatelse innhentes, hvis ikke politiet beordrer avliving ut fra omstendighetene.

– Vi har hatt uakseptable hendelser når det gjelder rein skadet av toget, fastslår Thor Brækkan.

Det som nå innføres er at når rein blir påkjørt, kontaktes eieren umiddelbart. Er ikke reineieren å få tak i, kontakter så Jernbaneverket jegere med godkjent ettersøkshund, som da rykker ut og avliver skadd rein.

– Med denne ordningen kan vi raskt få gjort noe slik at dyr ikke blir liggende og lide. Vi får en like god ordning for avliving av skadet rein som vi har når det gjelder annet vilt, sier Thor Brækkan.

– Jeg tror dette blir en god løsning, og at vi med dette slipper å få flere uakseptable episoder, slår han fast.

Artikkeltags