- Må ha lov å være fornøyd

Karen M Kuvaas

Karen M Kuvaas

Artikkelen er over 10 år gammel

Selv om saken så langt fra er vunnet, gjør dagen i dag ordførere i Terra-kommunene litt fornøyd.

DEL

Det sier Karen M Kuvaas som er glad for å ha fått bostyret etter Terra Security-konkursen med på laget i et søksmål mot amerikanske Citigroup.

- Umulig

- At bostyret er kommet til samme konklusjon som oss, nemlig at det var umulig å forutse den risikoen som investeringene representerte, må det være lov å være fornøyd med, sier ordføreren.

- Det var også en forutsetning at det skulle være en aktiv styring av porteføljen, slik at når ”ratingen” for noen av dem falt, så skulle pengene investeres i andre papirer med høyere ”rating”. I etterkant har det vist seg at heller ikke det var tilfelle, sier hun.

Betaler

Hun understreker at saken ikke er vunnet før det eventuelt foreligger en dom i kommunenes favør og pengene er tilbake.

Det er bostyret som har ønsket å ha kommunene med på laget, og det er bostyret som tar utgiftene i forbindelse med den forestående saken som er ventet å gå i to-tre år.

Bostyret har ved hjelp av eksperter gått gjennom dokumentasjonen som Citigroup, og i andre hånd Terra, la frem om produktet, og har funnet det som blir omtalt som grove feil, melder e24.

Feil

- De forutsetningene som er lagt til grunn er feil, og når de er feil så har produktet en helt annen risikoprofil enn det som fremkommer av dokumentasjonen som ble lagt frem, sier Skjørshammer til nettstedet.

Det dreier seg om kjøp av såkalte FNL-produkter, som er en type strukturert investeringsprodukt.

Ordfører Karen M Kuvaas mener at kommunene først ble orientert om den egentlige risikoen da Citibank krevde garantiinnbetalinger for å unngå tvangssalg av verdipapirene, det vil si etter at bunnen hadde ramlet ut av markedet.

Artikkeltags