Gå til sidens hovedinnhold

Må vente på dommen

Artikkelen er over 17 år gammel

Bjørn Martinsen var forespeilet at avgjørelsen i erstatningssaken som han har anlagt mot Økokrim og Staten, skulle komme i slutten av forrige uke. Rett før helga fikk han vite at han må vente til mandag 17. november.

Martinsen sitter nå i varetektsavdelingen i Bodø Fengsel. Der soner han siste del av 60 dager bak lås og slå, en straff han ble idømt etter å ha blitt funnet skyldig i å ha underslått 8,5 millioner kroner i Nako-saken.

SONINGSAVBRUDD

Fire måneder av en seks måneders dom, ble gjort betinget.

Bjørn Martinsen sonet 20 dager av fengselsstraffen før jul i fjor, før han ble innvilget soningsavbrudd i forbindelse med arbeidet med å forsøke å få straffesaken gjenopptatt, og for å forberede en erstatningssak mot Staten der han krever 183 millioner i erstatning for urettmessig rettsforfølgelse.

Martinsen har bebudet at han vil forsøke gjenopptakelse også av underslagspunktet i den omfattende saken fra 1998, ettersom det har kommet fram stadig nye dokument som han mener beviser hans uskyld.

Det er betydelig forventning til at Martinsen vil få erstatning ettersom han ble frikjent for nesten alle forhold som han var tiltalt for.

Da følger det av ny rettspraksis at han skal ha erstatning.

PURRET

Det var avgjørelse i denne saken som var bebudet i forrige uke; fem uker etter at saken var oppe til behandling i lagmannsretten.

Men den må han vente på uten å ha fått noen begrunnelse for utsettelse. I mellomtiden må han tåle å sitte innelåst i varetektsavdelingen der han bare får snakke i telefon 20 minutter pr uke, der han ikke får anledning til å drive med næringsvirksomhet, og der døren låses bak ham når han er på cella. Det betyr også at han ikke har fått se telefaxer som blant andre sønnen, Rune, har sendt om driften av Steinsenteret som han driver sammen med faren, og det var nær ved å få dramatiske konsekvenser for et gråberg-prosjekt som er under etablering i Ballangen.

– Telefaxen ble sendt den 26. oktober. Fredag sendte jeg en purring etter at jeg har fått vite at han ikke har fått faxen for et forhold som bare han har kompetanse til å besvare, forteller Rune Martinsen.

NEKTET SJOKOLADE

Fra fengselet bekreftes det både at de innsatte ikke skal ha anledning til å bedrive privat næringsvirksomhet, at det bare kan snakkes 20 minutter i telefon i uka, og at det ikke er anledning til å ta imot gaver fra besøkende. Derfor måtte en bekjent gjøre vendereis med Twist-posen for halvannen uke siden.

Så streng har forholdene vært, at advokat Nicolai Christophersen fra advokatkontoret Per Danielsen, har tilskrevet fengslet for å få en forklaring:

– Svaret var at det er fullt over alt, og at fengselet er pålagt å utnytte kapasiteten maksimalt. Det vil si også bruke varetektsavdelingen til de som sitter inne til ordinær soning. Men jeg har fått forsikringer om at forskjellen på å sitte i denne avdelingen og de andre forsøkes visket ut, selv om det er et litt strengere regime blant annet når det gjelder innlåsing på cellene for de som sitter i varetektsavdelingen.

VANT TIL Å VENTE

Rune Martinsen legger til at familien jo er blitt nødt til å vente og forholde seg til at stadig nye tidsfrister i ei sak som har gått over seks år.

– Men vi hadde store forhåpninger om at dommen skulle komme innen de fem ukene som retten forespeilet.

Det er Kriminalomsorg Region Nord som har ansvaret for å plukke ut hvem som skal sone hvor, og assisterende regiondirektør Torill Holsvik Høyem sier at det ofte er postadressen om avgjør hvilke fengsel folk havner. Det vil også si om de havner i fengsel med høyt sikkerhetsnivå – som i Bodø, eller på åpen anstalt som i Verdal.

– Vi forholder oss til straffegjennomføringsloven der det heter at domfelte skal så snart som mulig inn til soning.

Hun avviser at påtalemyndigheten spiller noen som helst rolle når det gjelder prioriteringen av hvem som skal inn til soning.

– Nå er det fullt over alt, og dermed blir de dømte satt inn der det er ledig plass.