Gå til sidens hovedinnhold

Martinsen mot Norge

Artikkelen er over 15 år gammel

Forretningsmannen Bjørn Martinsens erstatningskrav mot staten og Justisdepartementet, blir en sak for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Saken skriver seg tilbake fra før 1998, da norsk og russisk politi, tollmyndigheter og skattevesen begynte å etterforske Bjørn Martinsen og hans iophehavende med russiske forbindelser.

Konkurs

Samarbeidet avstedkom i en smelteverksbedrift – Nako AS i Narvik – før det hele endte med at Martinsen ble anmeldt for skatteunndragelse og industrieventyret resulterte i nesten endeløse runder i retten. Både smelteverksbedriften og «søsterbedriften» BM Trading gikk over ende, og beløp på over hundre millioner kroner gikk i dermed tapt.

Siktelser om hvitvasking av penger, grov utroskap, skatteunndragelse eller medvirkning til skatteunndragelse – både i Russland og i Norge – feil regnskapsførsel og til syvende og sist underslag av 8,5 millioner, resulterte i nesten ingen ting.

Hadde rett

Martinsen ble domfelt for underslag på 8,5 millioner. Dette fordi en banktransaksjon ikke gikk helt som planlagt, men det er en transaksjon som banken hadde regien for og som den har tatt ansvaret for.

«...forhandlinger om å få inn ny kapital»

Til syvende og sist – etter seks års saksbehandling – kom fylkesskattekontoret til at Martinsen hadde hatt rett hele tiden; det var aldri snakk om skatteunndragelse, og han skulle ikke vært anmeldt.

Det er også kjent at det var Økokrim som presset på for å få en anmeldelse i saken i 1998 da ny kapital angivelig var på tur inn i bedriften.

Det er også bekreftet av bankforbindelsen Den norske Bank:

– På det tidspunktet Økokrim aksjonerte mot daglig leder, så pågikk det forhandlinger om å få inn ny kapital, og det var en aksjon som etter min mening helt klart forstyrret prosessen, har banksjef Einar Seljeås tidligere uttalt til Fremover.

Avvist

Produktet, baddeleyitt, var på det tidspunktet en etterspurt vare i hele verden, og investorer fra USA, Japan og Europa skal da ha vært i ferd med å dele verdensmarkedene mellom seg.

Den lange rettslige prosessen førte til at Martinsen gikk til erstatningssak mot staten. Krav om erstatning og oppreisning var på tilsammen 184 millioner kroner.

Men retten behandlet aldri realitetene i saken.

Lagmannsretten kom til at virksomheten Nako AS ikke hadde noen fremtid, og dermed ble ikke politiaksjonene gjort til gjenstand for behandling av retten.

– At Menneskerettighetsdomstolen nå har gitt beskjed om at den tar saken, er et langt steg videre for meg, sier Bjørn Martinsen.

Retten skriver at den vil ta opp saken så raskt som mulig, men ber også at Martinsen og hans advokat Per Danielsen melder fra så raskt som mulig dersom det kommer nye opplyninger i saken.

Den ber også om at alle relevante avgjørelser fra nasjonale myndigheter blir oversendt retten.