Bakgrunn for reinstudiet er den vedtatte utbyggingen av en vindmøllepark på Skitdalshøgda. Motstridende opplysninger i tidligere forskningsrapporter har ikke akkurat bidratt til å øke forståelsen mellom reineierne på den ene siden, og utbyggere på den andre.

– Jeg innrømmer at det gikk i raskeste laget da planene for vindmølleparken ble lagt fram, og beklager at Gielas reindistrikt ikke ble tatt med i prosessen tidlig nok, erkjenner «vindmann» Tore Wiik fra Narvik Energi.

– Vi har lært av feilene våre, og inviterte derfor Universitetet i Oslo til å komme inn som uhildede observatører, og foreslo utbygginga på Nygårdsfjell som en interessant «case».

Et toukers forstudie av reinens adferd og arealbruk før utbygging, samt et etterstudie etter utbygging, vil danne basis i en unik forskningsrapport som også vil kunne anvendes for lignende problemstillinger i ettertid.

Oppe på forblåste Skitdalshøgda har derfor to godt kledde forskere fra Universitetet i Oslo studert og kartlagt tamreinens bevegelser og adferd. Fredag hadde Jonathan Colman og Sindre Ettestøl tilbragt fire iskalde dager og netter med å observere reintrekket fra norøst.

– Beitehagen er et viktig samlingsområde for rein, både for oppsamling, utskilling, og slakting, forteller Jonathan Colman ivrig. Han sitter god og varm i hytta de velvillig har fått til disposisjon fra Narvik Energi, mens han holder jevnlig kontakt på telefon med Sindre Ettestøl som ligger i småskogen og filmer reinflokken.