Det sier sjefredaktør og administrerende direktør i Fremover, Christian Senning Andersen.

Etter at Posten sluttet å distribuere avisene på lørdager har Fremover fått flere telefoner fra abonnenter som ikke har fått avisen i helga, men dessverre har vi fått flere telefoner fra abonnenter som ikke har fått lørdagsavisen etterlevert mandag. De har altså ikke fått lørdagsavisen i det hele tatt.

– Det er ikke holdbart, kommenterer Andersen.

Omleggingen i distribusjonen gjør at Fremovers abonnenter berøres. I overkant av 100 privatabonnenter som før har fått Fremover med Posten er berørt. Tidligere var tallet rundt 150. Fortsatt har vi ingen løsning for rundt 190 abonnenter som får avisen i Postboks.

Fagsjef for næringspolitikk i Mediebedriftenes Landsforening, Bjørn Wisted, har vært i møte med samferdselsministeren for å diskutere omleggingen.

– Vi ga flere forslag for hvordan vi kunne gå videre med dette og forbedre det tilbudet som nå er der, sier Wisted til Fremover.

Ifølge Wisted ble postboksproblematikken tatt opp i møtet.

– Slik det er nå har ikke Kvikkas AS, eller bransjens egne distributører, tilgang til postboksene. Det betyr at de som får aviser i postboks ikke får lørdagsavisen før mandag. Vi tok også opp adresser som faller mellom to stoler og hva vi kan få gjort med de, men så er det dessverre slik at ikke alle adresser lar seg løse, fortsetter han.

– Nå handler det om å sørge for at Kvikkas AS blir i stand til å gjøre en god nok jobb. De jobber med å forbedre seg og vi skal gjøre det vi kan for å bistå i saken, fortsetter Wisted.

– Vi jobber fortsatt med å finne løsninger for de abonnentene som er rammet hos oss i Fremover, avslutter Andersen.