Mener Avinor har glemt Evenes

Vareordfører Trond Millerjord i Narvik er sterkt kritisk til Avinors ensidige fokus på flyplassene i Bodø, Tromsø og Hammerfest i nord. Han vil nå engasjere det politiske miljøet og de to fylkeskommunene for å rette opp det han mener en et skjevt fokus

Vareordfører Trond Millerjord i Narvik er sterkt kritisk til Avinors ensidige fokus på flyplassene i Bodø, Tromsø og Hammerfest i nord. Han vil nå engasjere det politiske miljøet og de to fylkeskommunene for å rette opp det han mener en et skjevt fokus Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det avviser Avinor.

DEL

Narviks varaordfører sier han ikke er alene om å undres over Avinors manglende fokus på Evenes.

Flere reagerte

– Jeg deltok på «Barents Sea Conference» i Hammerfest i slutten april, der Avinor la fram sin nordområdesatsing.

– Evenes ble ikke nevnt med ett ord, forteller Millerjord.

Ifølge Millerjord hadde Avinor kun fokus på flyplassene i Bodø, Tromsø og Hammerfest.

– Avinor glemmer at Evenes er den flyplassen i Nord-Norge med det mest folkerike omlandet.

– Og det meste av milliardsatsingen som Statens vegvesen legger ned i veibygging i Midtre Hålogaland handler om én ting: Kortest mulig reiseavstand til flyplassen på Evenes.

Ifølge Millerjord var han ikke alene om å stille spørsmål ved Avinors fokus under konferansen i Hammerfest.

– Jeg snakket med regionveisjef Torbjørn Naimak som ga uttrykk for det samme.

Tre flyplasser

I april la Avinor fram sin nordområdestrategi, en rapport som skal danne grunnlaget for Avinors satsing fram til 2040.

Ifølge rapporten skal det investeres mellom 8 milliarder og 13 milliarder kroner på flyplassene i nord de neste 25 årene.

– Alle lufthavner skal sikres god standard, men på kapasitetssiden er det først og fremst Bodø, Tromsø og Hammerfest som vil trenge investeringer, sa strategidirektør Jon Sjølander da han første gang presenterte rapporten, i Bodø 24. mars i år.

– Har Avinor glemt?

Avinor ser først og fremst for seg en vekst innen reiseliv – og i olje- og gassnæringen.

– Har Avinor glemt Lofoten, Vesterålen, Narvik og Harstad, spør Millerjord.

På Evenes pågår nå et arbeid med å utvide sikkerhetsområdene, nærmere 3.000 meter rullebane skal freses opp og reasfalteres i tillegg til at alt av lys på rullebanen og innflyging skal skiftes.

– For å møte framtiden har flyplassen behov for en utvidelse av terminalen med større utenlandsavdeling og bedre plass til bagasjehåndtering.

Vil utvikle også Evenes

Lufthavnsjef Eirik Bergsted sier til Fremover at han forholder seg til de bevilgningene som flyplassen på Evenes blir tildelt gjennom Avinors budsjetter.

– Men det er ikke til å legge skjul på at på ett tidspunkt vil organisasjonen vår bli satt på prøve for å opprettholde et godt tilbud til de reisende.

Strategidirektør Jon Sjølander avviser at Evenes er glemt.

– I vår strategi har vi kategorisert noen milliarder til flyplassene i Nord-Norge.

– Vi har også nevnt spesielt tre steder der det er behov for ekstraordinære tiltak; Hammerfest som har behov for ny rullebane, og Tromsø og Bodø som kan få doblet trafikkvesten sammenliknet med i dag.

Sjølander vil berolige de som tror at de øvrige flyplassene i nord er glemt.

– Evenes er en flyplass i god utvikling, og vi vil gjøre de grep som er nødvendig for å sikre at flyplassen utvikler seg for fullt videre.

Artikkeltags