Dagens rallare sprenger mange meter tunnel hver dag.
På Katterat ryster grunnen flere ganger om dagen. Her er et 20-talls arbeidskarer i gang med å bygge en nytt kryssingsspor inne i fjellet. Hver salve som fyres gir fem meter ny tunnel. Da har det gått med 300 kilo dynamitt som er stappet i 70 - 80 hull. På ei uke legger legger karene bak seg 60 meter tunnel.
– Vi tar det litt forsiktig nå i starten, siden vi er nært bebyggelse og kulturminner. Men når vi kommer lenger inn i fjellet skal vi legge inn kraftigere skyts, forteller anleggsleder Roar Sve i Selmer Skanska.
Nå i sommer skal en 250 lang tverrslagstunnel lages. Den går inn under stasjonsbygningen og ender i traseen til hovedtunnelen. Derfra skal skal det jobbes ut til to sider gjennom en effektiv vekseldrift. De erfarne tunnelbyggerne skal bruke tre måneder på å bore seg gjennom 950 meter fjell og finne dagslys i begge endene.
Massene fra byggingen kjøres ut tverrslagstunnelen og dumpes i ura nedenfor stasjonen.
– Det blir ganske mye masse. Totalt 1200 meter tunnel med en største høyde på 8 - 9 meter og 6,5 meter bredde. Først et tverrsnitt på 25 meter, så 55 meter, pluss tillegg for oppbrutt masse, - jo det blir fort 100 000 kubikkmeter stein, kalkulerer anleggslederen raskt.

LES MER I LØRDAGENS FREMOVER