Det er forlengst vedtatt at Narvik-regionen får sine første bompenger når Hålogalansbrua skal bygges. Da blir det bompenger både på E10 ved Trældal og ved passering av Hålogalandsbrua. Men nå kan du få bompenger i sør også.

Det er klart etter at kommunestyret har bedt Statens vegvesen om å jobbe videre med utredning av delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen fra Kråkmo til Ulvsvåg. En slik løsning kan medføre at opprustningen av veien på strekningen kan forseres med flere år.

Viktig signal.

– Dette er et viktig signal som Statens vegvesen trenger for å kunne gå videre med den administrative behandlingen av saken. Kommunestyrets vedtak vil også være et signal som vil bli brukt i den videre politiske behandlingen av saken. Den skal opp både i fylkestinget og i Stortinget, sa ordfører Rolf Steffensen i debatten i kommunestyret.

Ordføreren mener Hamarøy kommune nå har en historisk mulighet til å få fortgang i arbeidet med opprustning av E6 gjennom kommunen.

Ny giv.

– Det er en framdrift og en giv i denne saken som jeg ikke har opplevd før. Regionveisjefen snakker også om E6 på en annen og langt mer positiv måte enn før, sa Steffensen.

May Valle, Venstre, tidligere fylkesråd for samferdsel i Nordland, tror bompenger er kommet for å bli.

– Jeg tror også at dette er en symbolsak for veikontoret, sa Valle.

Åslaug Solem, SV, påpekte at opprustningen av E6-strekningen er antatt å redusere antallet personskadeulykker med 19 prosent.

– Det er et viktig moment, mente hun.

Andre veier.

Ingvald Sørensen, Ap, var negativ til bompenger. Han fryktet det vil medføre at turister vil velge andre reiseveier enn E6.

Terje Hilling, Høyre, var også imot en slik løsning.

– Det er greit nok med bompenger inn til byene. Der kan de tilrettelegge for alternative løsninger med tog og buss. Vi har ikke slike muligheter i distriktene og da blir det også feil at vi lokalt skal betale bompenger for å være med på å finansiere opprustning av Norges hovedfartsåre, mente Hilling.