– Kraftig provosert av kirkevergen

– Dette aksepterer vi ikke, sier gruppelederne. Kirkevergens budsjettforslag provoserer dem.