Foreslår grep for å få ned sykefraværet: Flere ansatte