Institusjonene i Narvik må spare 9 millioner. En drøy tredjedel av dette skal tas ved Narvik REO: Nå kommer effekten av 2019-budsjettet

Av

Av et totalt kutt på 9 millioner innenfor budsjettområdet, må Narvik REO ta 3,5 millioner. Det betyr færre senger ved enheten. Nedtrappingen starter allerede nå.