Panserskipet «Norge» er i løpet av vinteren plyndret for store verdier av dykkere.

Torsdag kommer det fram at Nordland fylkeskommune har valgt å anmelde hendelsene.

– Selv om Nordland fylkeskommune ikke er forvaltningsmyndighet for skipsvraket ser jeg svært alvorlig på plyndringen. Fylkeskommunen har derfor valgt å anmelde dette lovbruddet til politiet sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF).

Hun ønsker å forhindre at slik plyndring skjer igjen.

Vil forhindre ny plyndring

– Vi er interessert i å få til en forvaltning av skipsvrakene som sikrer dem som kulturminner og gravsted. Nordland fylkeskommune har derfor tatt initiativ til et møte med Narvik kommune, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Riksantikvaren for å diskutere hvordan vi i framtiden kan forhindre ytterligere plyndring og ødeleggelse av disse viktige kulturminnene.

Tidligere uttalte seksjonsleder for Kulturminner i Nordland, Geir Davidsen, til Fremover at de vurderte å anmelde plyndringene. Nå har det altså skjedd.

Flere gjenstander fra vraket, som ligger utenfor Narvik havn, er fjernet. Blant annet styretelegrafen som var montert i hekken på skipet og talerør som var kommunikasjon til maskin og bru. Nordland fylkeskommune opplyser at gjenstandene var fastmonterte og at de som har fjernet gjenstandene må ha gjort fysiske inngrep for og fått dem løs.

Saken fortsetter under bildet:

 

Fjerner historien

Fylket ser svært alvorlig på hendelsene, som er et brudd på kulturminnelovgivningen.

– Den ulovlige fjerningen av gjenstander, samt ødeleggelsene av deler av skipet, er med på å fjerne viktige deler av nasjonen Norge og regionen Nordlands krigshistorie. Verdien av PS «Norge» som kulturminne har blitt redusert som følge av disse handlingene, kommer det fra fylkesrådet.

Det var under invasjonen av Norge at søsterskipene «Norge» og «Eidsvoll» ble senket, 9. april 1940. Totalt mistet 276 livet da panserskipene ble sunket.

Les også: